Annons

Här byggs Sveriges högsta trähus

Annons

Hösten 2021 slår Sara Kulturhus upp portarna i Skellefteå. Med sina 80 meter och 20 våningar blir det Sveriges högsta byggnad av trä. Intresset för träbyggnad ökar både i Sverige och stora delar av övriga världen.

– Klimatfrågan är en viktig drivkraft. Trä minskar byggets klimatavtryck jämfört med stål och betong, särskilt om trävirket hämtas lokalt, säger Marie Johansson, forskare inom träbyggnad på forskningsinstitutet RISE i Växjö och professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Låg vikt gör trä lätt att bygga med

Hon tror att det kommer att bli allt vanligare att bygga både bostäder och andra byggnader i trä. En fördel är att materialet är lätt. I Hagastaden i Stockholm byggs till exempel fyra bostadshus med 10–13 våningar ovanpå tunneln för E4:an, något som är möjligt tack vare den lägre vikten. En annan fördel är att trä lämpar sig väl för att prefabriceras på fabrik och kan transporteras till bygget som färdiga moduler.

Men det finns också utmaningar. Höga trähus, över 14–15 våningar, kan svaja om de inte stabiliseras på rätt sätt.

– Det är ett problem i alla höga hus, men trä är fortfarande relativt oprövat, så vi vet inte om våra beräkningsmodeller stämmer, säger Marie Johansson.

Även akustiken kräver särskilda lösningar för att framför allt stegljud inte ska sprida sig. Brandfrågan är också viktig.

– Den kommer alltid upp, men träbyggnader är inte mer brandfarliga än andra. Kraven är oberoende av byggmaterial, säger Marie Johansson.

Byggnader av trä är inte mer brandfarliga än andra.

Bild: 
Martinsons / Jonas Westling

Nu utmanas betongen

Lätta höghus av trä är ett billigt och miljövänligt alternativ till betong.

2009-04-19

Vetenskapsåret 2021

Nya data om klimatet från FN:s klimatpanel, en rymdsond på självmordsuppdrag och fler fria forskningsartiklar.

2020-12-28

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.