Annons

Troligen utvecklade isbjörnen sin isolerande vita päls först under den senaste nedisningen.

Bild: 
Getty images

När blev isbjörnen vit?

Under slutet av senaste istiden fanns isbjörnar ända nere i Skåne. Men hur har isbjörnen klarat sig under tidigare varma perioder? Och hur länge har den funnits som art?

/Bernt Jones

Annons

Publicerad:

2021-08-29

Svar av Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Det här är frågor som forskningen ännu inte har svar på. Det äldsta isbjörnsfossilet som hittats är en mellan 130 000 och 110 000 år gammal käke från Svalbard. Arten är äldre än så, men det är troligt att de anpassningar till det arktiska klimatet som dagens isbjörn har, till exempel den isolerande, vita pälsen, inte uppträdde förrän under den senaste nedisningen och att den innan dess var mer lik brunbjörnen.

För ett sådant djur bör ett varmare klimat inte ha varit ett hot. Men vi vet inte om det skett liknande anpassningar – att en ”isbjörnstyp” utvecklats från en ”brunbjörnstyp” – även tidigare under evolutionen, och hur dessa i så fall klarat sig under varmare perioder.

Har du en fråga till redaktionen?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Isbjörnspäls perfekt som solpaneler

Isbjörn

Isbjörnspäls är ett av naturens mest isolerande material.

2019-09-26

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Lägg till kommentar