Annons

Albert Einstein

En samling avlägsna galaxer är ohjälpligt oskarpa när de fotograferas. Galaxerna innehåller miljarder stjärnor, och tyngden från dessa påverkar ljusstrålar som passerar dem.
OK, det har kommit flera böcker på detta tema på senare år – om så kallade faktoider, det vill säga försanthållna felaktigheter.
Kusinäktenskap var förr vanligt i de högre stånden i Europa i syfte att bevara släktlinjer och arv.
Att tiden kan slå knut på sig själv är en något oväntad konsekvens av Einsteins allmänna relativitetsteori.
Trots sina framgångar är Albert Einsteins allmänna relativitetsteori inte till fullo bekräftad än. Gravitationsvågor, som enligt teorin bör färdas kors och tvärs genom rymden, har ingen sett till.
Det är människorna och naturen, det är urbefolkningens röda mark och heliga berg. Och det är atombomben.