Annons

arter

Jordens biologiska mångfald fortsätter att minska, trots att ett toppmöte år 2002 slog fast att utvecklingen skulle stoppas senast i år.
Under den övervägande delen av sin tid på jorden har vår art levt i små grupper och livnärt sig genom att samla vegetabilier, genom att jaga smärre och större villebråd samt troligen också genom att s
Häromåret upptäcktes några tidigare okända skalbaggar av den minimala och oansenliga sorten, en knapp millimeter långa, som livnär sig på slemsvampar i döende ved.
Genom att analysera dna har amerikanska och brasilianska forskare lyckats ursprungsbestämma hammarhajfenor sålda i Hong Kong.
Sett i stora drag är Sverige en grusbank som i geologisk nutid lyfts ur havet och skakat av sig inlandsisen.
Erik Leonard Ekman är okänd men värd ett bättre öde. Han levde 1883–1931 och var ett slags sentida Linnélärjunge.