Annons

arter

Under den övervägande delen av sin tid på jorden har vår art levt i små grupper och livnärt sig genom att samla vegetabilier, genom att jaga smärre och större villebråd samt troligen också genom att s
Häromåret upptäcktes några tidigare okända skalbaggar av den minimala och oansenliga sorten, en knapp millimeter långa, som livnär sig på slemsvampar i döende ved.
Genom att analysera dna har amerikanska och brasilianska forskare lyckats ursprungsbestämma hammarhajfenor sålda i Hong Kong.
Sett i stora drag är Sverige en grusbank som i geologisk nutid lyfts ur havet och skakat av sig inlandsisen.
Erik Leonard Ekman är okänd men värd ett bättre öde. Han levde 1883–1931 och var ett slags sentida Linnélärjunge.
Just nu spejar över hundra kameror i norrbottniska skogar efter mårdhundar. Arten kommer från östra Asien och flyttades västerut som pälsvilt i före detta Sovjetunionen.