Annons

biokemi

Många som springer långdistanslopp upplever att vissa sträckor av loppet känns ganska lätta. I maraton inträffar detta ofta i mitten av loppet, och på engelska kallas det för runner’s high . Det som händer är att kroppen utsöndrar endorfiner som respons på den fysiska stress som löpningen innebär. Endorfiner upptäcktes i mitten av 1970-talet av två oberoende forskargrupper. Dessa ämnen har morfinliknande, smärtlindrande effekt och namnet, endorfin, betyder just kroppseget morfin. När vi utsätts för smärta svarar kroppen med att frisätta endorfiner som dämpar smärtsignalen. Förutom vid smärta...
En tidigare outforskad typ av permafrostjord i sibiriska Arktis, yedoma, frigör kol snabbare än andra jordar. Det innebär att tio gånger mer kol än vad forskarna hittills har trott släpps ut i Norra ishavet. – Yedoma är – liksom andra områden med permafrost – utsatt för temperaturökningen, som är särskilt stark i Arktis. Men eftersom Yedoma utgör en stor del av kuststräckan mot Norra ishavet, är jorden där dessutom utsatt för ökad våg- och vinddriven erosion, på grund av havsnivåhöjningen och den isfria sommarsäsongen som blir allt längre, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid...
Ett kinesiskt forskarteam har upptäckt att cyanobakterier kan utsöndra kemikalier som orsakar missbildningar hos många djurarter, så kallade retinoinsyror.
Vad har nappflaskor, konservburkar och kassakvitton gemensamt? Jo de innehåller alla ämnet bisfenol A, en organisk förening som ingår i vissa plaster. År 2010 beslöt EU-kommissionen att förbjuda användningen av bisfenol A i nappflaskor, och nu i april förbjöd den svenska regeringen ämnet i lock på barnmatsburkar. Kemikalien kan kopplas till cancer och nedsatt fertilitet. Till sin struktur liknar bisfenol A östrogen, och ämnets hormonstörande effekter såg forskare redan år 1938 i försök på råttor. Ämnet finns i kvitton som skrivs ut på så kallat termopapper. Det ändrar färg vid värme, och...
”Koldioxiden är växternas föda”, är ett slagord bland klimatskeptiker och utsläppslobbyister. De anser att vi ska välkomna växthuseffekten, eftersom den fördubbling av atmosfärens koldioxidnivåer som FN:s klimatpanel förutspår för detta sekel kommer att gynna oss genom ökade avkastningar från våra åkrar. Man hävdar alltså att klimatförändringen kommer att hjälpa oss att mätta jordens växande befolkning. – Det har gjorts tusentals experiment som visar att höjda koldioxidhalter gynnar växterna, skördarna och träden, tusentals! Att koldioxid är växternas föda är inget talesätt, det är ett faktum...
Årets olympiska sommarspel i London blir ett fyrtioårsjubileum för dopingkontroller med analysmetoden GC-MS (se rutan på sidan 18).