Annons

biokemi

I dag tror man att Alzheimers sjukdom beror på att olika former av så kallade amyloidproteiner förstör hjärnans nervceller. Nu har forskare vid Chalmers upptäckt att dessa proteiner har optiska egenskaper som kan göra det möjligt att upptäcka och kartlägga dem med hjälp av infraröd laser. – Amyloider skapar tätt sammanpackade fibrer som absorberar ljuset från en infraröd laserstråle, till skillnad från vanligt protein som är osynligt för strålen, säger Piotr Hanczyc, som är doktorand vid institutionen för kemi- och bioteknik i Göteborg. Förhoppningen är att man ska kunna följa hur det...
Nauclea latifolia är en afrikansk buske som växer söder om Sahara. I afrikansk folkmedicin har växten länge använts för att behandla bland annat epilepsi, feber och smärta. När forskare identifierade det verksamma ämnet, upptäckte de att rotbarken av växten bildar stora mängder av en redan känd läkemedelsmolekyl, Tramadol, som tagits fram på syntetisk väg. Det här är första gången som ett redan utvecklat läkemedel i efterhand hittas naturligt. Oftast är det tvärtom – först upptäcks en aktiv substans i en växt, sedan tillverkas den kemiskt. Tramadol är en förenklad form av morfin, som används...
Vätgas är en viktig energibärare som kan användas i miljövänliga bränsleceller. Men för att framställa gasen i stora mängder krävs den mycket dyra metallen platina, vilket gör processen dyr. Nu har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod som utnyttjar förmågan hos bland annat grönalger och bakterier att bilda vätgas från vatten med hjälp av enzymet hydrogenas. Problemet med att framställa enzymet i större skala är att det då bildas i en inaktiv och oanvändbar form. Men forskarna har upptäckt att enzymet går att aktivera med hjälp av en syntetisk järnkatalysator. De hoppas att...
Många som springer långdistanslopp upplever att vissa sträckor av loppet känns ganska lätta. I maraton inträffar detta ofta i mitten av loppet, och på engelska kallas det för runner’s high . Det som händer är att kroppen utsöndrar endorfiner som respons på den fysiska stress som löpningen innebär. Endorfiner upptäcktes i mitten av 1970-talet av två oberoende forskargrupper. Dessa ämnen har morfinliknande, smärtlindrande effekt och namnet, endorfin, betyder just kroppseget morfin. När vi utsätts för smärta svarar kroppen med att frisätta endorfiner som dämpar smärtsignalen. Förutom vid smärta...
En tidigare outforskad typ av permafrostjord i sibiriska Arktis, yedoma, frigör kol snabbare än andra jordar. Det innebär att tio gånger mer kol än vad forskarna hittills har trott släpps ut i Norra ishavet. – Yedoma är – liksom andra områden med permafrost – utsatt för temperaturökningen, som är särskilt stark i Arktis. Men eftersom Yedoma utgör en stor del av kuststräckan mot Norra ishavet, är jorden där dessutom utsatt för ökad våg- och vinddriven erosion, på grund av havsnivåhöjningen och den isfria sommarsäsongen som blir allt längre, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid...
Ett kinesiskt forskarteam har upptäckt att cyanobakterier kan utsöndra kemikalier som orsakar missbildningar hos många djurarter, så kallade retinoinsyror.