Annons

bioteknik

För att kunna konkurrera internationellt blir det allt viktigare för en ekonomisk region att vara baserad på kunskap - till skillnad från exempelvis billig arbetskraft eller god tillgång på lokala
Nerver som blivit skadade kan ersättas av elektriska kopplingar mellan hjärnan och musklerna.
Signerat-författaren Lennart Philipson ser möjligheter att med bioteknik skapa "svarta" grödor som utnyttjar solens ljusspektrum bättre och ger både flerfalt större skördar och nya skördeprodukter.
Ning Li räcker fram en pappmugg med en skvätt spenvarm mjölk.
Vi befinner oss i början av en biologisk revolution som kommer att ge orden människa och natur en ny innebörd, skriver konstnärerna Oron Catts och Ionat Zurr i sin programförklaring.
Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.