Annons

ekologi

Staren bygger sitt bo i ett ihåligt träd eller i en fågelholk. Boet – som kan se lite slarvigt ut – består av en blandning av gräs, växter och fjädrar. Men ny forskning visar att det finns en genomtänkt byggplan. Staren väljer ut specifika växter med starka dofter till boet. De här dofterna verkar påverka stararnas beteende så att de blir mer benägna att ruva och ta hand om ungarna. Det visar en studie utförd av ett internationellt forskarteam i Tyskland. Forskarna bytte ut riktiga fågelbon mot konstgjorda som bestod av enbart gräs eller av en kombination av gräs och aromatiska växter som...
Det är ont om gratisluncher i naturen och konkurrensen om resurser – som boplatser, partners och mat, har ett stort inflytande över ekosystemens näringsvävar. Ett sätt att undvika direkta konfrontationer över resurser är att anpassa dygnsrytmen, så att man är aktiv under perioder då konkurrensen är förhållandevis låg.
När björnarna nu lämnar sitt ide får allt fler björnungar följa med sin mamma under ytterligare ett år. En norsk-kanadensisk forskargrupp har visat att andelen björnhonor som går 2,5 år med ungarna – i stället för 1,5 år – har ökat från 0 till nästan 40 procent i Sverige under de senaste 20 åren. Förklaringen är enligt forskarna att jägare inte får skjuta honor som har ungar, vilket har skapat ett evolutionärt tryck som gynnar längre omvårdnad. Priset är att björnhonan måste vänta längre innan hon kan få nästa unge. Källa: Nature Communications
En dryg tiondel av världens grodarter är drabbade av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis , som är livshotande för groddjur. Redan anses den ha utraderat omkring 100 grodarter. I en ny studie har forskare från hela världen samarbetat för att kartlägga parasitsvampens ursprung. Genom att analysera dna från olika länder kunde de se hur arvsmassan har förändrats över tiden, och därmed kartlägga hur parasiten har spridits. Analysen visar att den kommer från Koreahalvön och började breda ut sig globalt i början av 1900-talet. Spridningen är tydligt kopplad till den första internationella...
− Den som oroar sig för att bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i antal behöver inte titta längre än till sin egen bakgård, säger ekologen Susannah Lerman vid universitetet Massachusetts Amherst. Hon har studerat villaägare som fick välja mellan att klippa en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång var tredje vecka – och som fick hålla sig till respektive gräsklippningsschema under hela studien. Resultatet blev att de ”lata gräsklipparna”, som klippte varannan vecka, fick en tredjedel fler bi-besök på sina tomter än de som klippte varje vecka. Något förvånande...
Träden i en molnregnskog är insvepta i en ständig dimma, som ger fukt åt de tjocka lager av mossor, lavar och orkidéer som lever på träden. Sedan flera år har dock forskare över hela världen konstaterat att molnregnskogarna blir torrare. Det har att göra med ett varmare klimat, som gör att luften hinner stiga högre upp i bergen innan den kyls av och bildar moln. Dessutom förvärras molnbristen av att lägre liggande skogar avverkas, så att ingen fukt stiger upp från dessa områden. I takt med att luften blir torrare minskar många av molnregnskogarnas unika växter och djur i antal. Men beror...