Annons

entomologi

En storskalig analys av utbredningsmönstren hos Antarktis växter och småkryp visar att artrikedomen är som störst i närheten av vulkaner. Forskarna, som publicerade rönen i PNAS , anser att detta ger en fingervisning om hur växter och småkryp lyckades överleva under istiden, då stora delar av norra halvklotet täcktes av ismassor. Värmen från aktiva vulkaner och gejsrar skapade isfria ytor samt grottor i istäcket där växter och småkryp kunde klara sig. När inlandsisarna drog sig tillbaka så började organismerna spridas från dessa områden till övriga delar av kontinenterna, menar forskarna. I...
Nyligen fann en amerikansk entomolog en skalbagge av okänd art i en bortglömd insektssamling på Londons naturhistoriska museum. Den lilla papperslappen som följde med skalbaggen visar att Charles Darwin hittade insekten i Argentina år 1832. Vid den här tiden var Darwin en avhoppad läkarstudent som hade fått förmånen att mönstra på fartyget HMS Beagle för en forskningsresa runt hela jorden. Under resans gång samlade Darwin en mängd djur- och växtarter. Han studerade även arternas miljöanpassningar, vilket fick stor betydelse för hans teorier om evolution via naturligt urval. Nu, drygt 180 år...
I Sydvästra USA har kackerlackan Blatta lateralis ökat kraftigt. Arten håller på att konkurrera ut den orientaliska kackerlackan, B. orientalis, som är ett vanligt skadedjur i tätorter världen över. Enligt en studie i Journal of economical entomology, så producerar B. lateralis flera ägg än den orientaliska kackerlackan. Dessutom har B. lateralis den kortaste utvecklingstiden av de två arterna. De här egenskaperna ger konkurrensfördelar, men B. lateralis snabba spridning beror också på att arten odlas, och säljs via Internet. Kackerlackan är populär som föda för djur som fågelspindlar och...
De är svårt att hitta evolutionära förklaringar till samkönade sexuella aktiviteter hos insekter. Sex kan vara riskabelt, det är lätt att bli uppäten under parningsakten eftersom uppmärksamheten mot omgivningen minskar. Dessutom förbrukar aktiviteterna värdefull energi. Evolutionen borde därför sålla bort sexuella beteenden som inte resulterar i avkomma. Men studier har visat att samkönat sex förekommer hos hundratals olika insekts- och spindelarter. Ett forskarteam med deltagare från Israel och Schweiz har nu sammanställt forskningsresultat från drygt 100 studier av samkönade sexuella...
Trollsländor är fascinerande insekter. De börjar sitt liv i vattnet där de lever som monsterliknande rovdjur. Larvstadiet kan vara i flera år. Men en vacker dag tar trollsländan steget upp på land och utvecklas till en vacker och färgsprakande flygmaskin som både jagar och parar sig i luften. Det finns ungefär 25000 insektsarter i Sverige och många är svåra både att hitta och artbestämma. Men om man känner sig kallad till att bli entomolog så är trollsländorna en bra början. Det finns nämligen måttliga 64 arter i vårt land. Svenska trollslände­guiden bygger på en brittisk fälthandbok av Dave...
Ett internationellt forskarteam har upptäckt att termiter av arten Neocapritermes taracua kan försvara sin koloni genom att spränga sig själva i luften. Det är de äldsta arbetarna som offrar sitt liv på det här sättet. De utslitna arbetarna har två blå säckar med proteinkristaller på ryggen. Genom att pressa samman magmusklerna spräcker termiterna sin kropp så att kristallerna blandas med kroppsvätskor. Då bildas ett klibbigt gift som stänker ner fienderna. Forskarna, som publicerat sina upptäckter i tidskriften Science, konstaterar att inga andra termitarter har ett så avancerat kemiskt...