Annons

entomologi

Det tar bara 0,1 sekunder för nyckelpigan att öppna sina prickiga täckvingar och fälla ut flygvingarna. Att sedan vika ihop allt igen tar ett par sekunder. Japanska forskare har studerat förloppet i detalj, för att ta reda på hur de tunna vingarna kan vara både vikbara och så stabila. De såg att vingarna spänns ut av lister som påminner om rullbara måttband av stål, med längsgående veck som gör dem styva. Små strukturer på täckvingarnas insida ”knäcker”sedan vecken, så att listerna kan vikas och läggas till rätta. Forskarna hoppas att upptäckten ska leda till nya sätt att utforma allt från...
Tack för din spännande fråga. Att ta sig an denna utmaning känns helt rätt för en som började som ung doktorand i ett rum kallat ”slemmaskarnas håla” vid Ekologicentrum på SLU. Fästingar har definitivt naturliga fiender – bland annat fåglar, som oxhackare. När det gäller giftiga slemmaskar vet vi inte lika mycket. Långsnöre, den längsta arten av slemmask, som finns utanför Bohusläns kust och kan bli över 30 meter lång, saknar nog inte helt naturliga fiender – men det är sant att den av många andra djur blir lämnad ifred på grund av sin giftighet. Men, nu kommer vi till kärnan: Du har alldeles...
En amerikansk forskare har sammanställt kunskapen om malarians evolutionära historia. En viktig ledtråd finns inuti en bit bärnsten som är 100 miljoner år gammal. Bärnstenen innehåller en utdöd art av svidknott och i dess bakkropp kan man se oocyter, ett av utvecklingsstadierna hos de parasiter som orsakar malaria. Formen på knottets antenner avslöjar att den sög blod från kallblodiga djur, en grupp som för 100 miljoner år sedan dominerades av dinosaurierna. Det här 100 miljoner år gamla knottet, bevarat i bärnsten, visar att malaria fanns redan på dinosauriernas tid. Vissa av de svarta...
Med 380 000 kända arter är skalbaggarna den mest artrika djurgruppen på vår jord. Amerikanska forskare har nu kartlagt skalbaggarnas evolutionära historia under 280 miljoner år. Studierna visar att skalbaggarna har haft en utdöendetakt som är avsevärt lägre än hos många andra djurgrupper från samma tidsperiod. Inom den största underordningen av skalbaggar, allätarbaggarna ( Polyphaga ), så har utdöendetakten på familjenivå varit noll. Det innebär alltså att samtliga uppkomna familjer har överlevt fram till idag. Allätarbaggarna har, som namnet antyder, en bred diet. Det gör dem...
En storskalig analys av utbredningsmönstren hos Antarktis växter och småkryp visar att artrikedomen är som störst i närheten av vulkaner. Forskarna, som publicerade rönen i PNAS , anser att detta ger en fingervisning om hur växter och småkryp lyckades överleva under istiden, då stora delar av norra halvklotet täcktes av ismassor. Värmen från aktiva vulkaner och gejsrar skapade isfria ytor samt grottor i istäcket där växter och småkryp kunde klara sig. När inlandsisarna drog sig tillbaka så började organismerna spridas från dessa områden till övriga delar av kontinenterna, menar forskarna. I...
Nyligen fann en amerikansk entomolog en skalbagge av okänd art i en bortglömd insektssamling på Londons naturhistoriska museum. Den lilla papperslappen som följde med skalbaggen visar att Charles Darwin hittade insekten i Argentina år 1832. Vid den här tiden var Darwin en avhoppad läkarstudent som hade fått förmånen att mönstra på fartyget HMS Beagle för en forskningsresa runt hela jorden. Under resans gång samlade Darwin en mängd djur- och växtarter. Han studerade även arternas miljöanpassningar, vilket fick stor betydelse för hans teorier om evolution via naturligt urval. Nu, drygt 180 år...