Annons

etologi

En amerikansk forskare har gjort den första vetenskapliga jämförelsen mellan musik och fågelsång. Musik bygger oftast på skalor med bestämda tonsteg. Forskaren jämförde därför tonstegen i sången från en sydamerikansk fågelart med de tre vanligaste skalorna i västerländsk musik. Det visade sig att endast 2,5 procent av fågelsången stämde överens med skalornas intervall. Fågeln i experimentet, nordlig näktergalsgärdsmyg, har en relativt enkel sång. Det är därför osannolikt att andra arter, med mera komplicerade sångmönster, skulle stämma bättre överens med musikens skalor, hävdar forskaren...
Blåmesarnas blå hjässfläck reflekterar ultraviolett ljus, som är synligt för fåglarna och fungerar som en viktig signal. När österrikiska forskare smetade UV-blockerande olja över hjässfläcken på häckande blåmeshonor upptäckte de att hannarna blev mindre villiga att mata parets gemensamma ungar. Om honorna i stället fick vanlig olja på sin pannfläck märktes ingen förändring i hannens beteende. Forskarnas förklaring är att blåmeshannen använder pannfläckens lyster för att bedöma honans hälsotillstånd under häckningen. Att fläcken slutar skimra avslöjar att honan är sjuk eller försvagad, vilket...
Björnar förstår att fem myror är fler än fyra elefanter. Det visar en amerikansk studie där björnar fick trycka med nosen på pekskärmar som visade cirklar av varierande antal och storlek.
Den vanligaste dödsorsaken bland hangorillor i amerikanska djurparker är hjärtproblem i samband med övervikt. Orsaken är, precis som hos människan, felaktiga kostvanor.
Två elefanter kastar lystna blickar mot ett par plastbaljor fyllda med majs. Ett volleybollnät hindrar dem från att nå maten.
I denna kaffebordsbok om eken och de många djur som lever nära eken väjer inte författaren, docenten i etologi och naturfotografen Johan Lind, för de stora frågorna.