Annons

Europa

Nordamerika och Europa skiljs åt med några centimeter per år. Afrika fortsätter sin marsch norrut, vilket både krymper Medelhavet och förstorar Alperna.
I sin reportagebok liknar författaren sin hembygd i södra Italien vid Bibelns Gomorra. Och det är ingen dum liknelse.
I konkurrens med kolleger världen över har arkeologerna Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet, och Thomas B.
Under 1100- och 1200-talen växte ett nytt samhälle fram i Väst- och Centraleuropa. Tätorter avskildes från landsbygden och kunde upprätta självstyre som ett privilegierat borgerskap ansvarade för.
Turismen växte fram samtidigt med industrialiseringen. Den moderna resehandboken skapades under 1800-talet, då kommunikationerna förbättrades och turismen tog fart.
Digerdöden härjade i mitten av 1300-talet. Mer än en tredjedel av Europas befolkning strök med i en pestsjukdom som spreds av råttor.