Annons

evolutionsbiologi

Fråga: Det sägs ofta att fåret ”Dolly” var en genetiskt exakt kopia av det får vars cellkärna hon klonades från. Men cellkärnan stoppades ju in i ett ägg, som rimligen innehöll mitokondrier.
Har schimpanser, hundar, möss och andra djur ett sinne för rättvisa? Den amerikanske biologen Marc Bekoff besvarade frågan med ett eftertryckligt ja under en föreläsning i Sverige för några år sedan.
Det naturliga urvalet kan ärligt talat beskrivas som en process för att maximera kortsiktig själviskhet. Så har evolutionsbiologen George Williams formulerat sin syn på livet.
I en nylig attitydunder­sökning utförd av Vetenskap & Allmänhet instämmer nära 60 procent av dem som tror att Gud skapade människan i att ”den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt”, att jämf
Som att anlita en get som trädgårdsmästare. Ungefär så mycket förtroende har James Lovelock för människans förmåga att ta hand om sin hemmaplanet.
Charles Darwin är årets dubbeljubilar. 200 år har gått sedan han föddes och 150 år sedan publiceringen av Arternas uppkomst.