Annons

fetma

För mycket mat och för lite motion gör att många råttor och möss i laboratorier får högt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar.
Tre miljarder tecken av fyra olika slag – A, T, C, G – uppdelade på 23 kapitel av olika längd. Så skulle man kunna beskriva vår arvsmassa.
Sedan början av 1980-talet har andelen överviktiga i befolkningen fördubblats från 5 till 10 procent.
Han beskriver forskning om både biologiska och kulturella mekanismer bakom övervikt - från hur hjärnans belöningssystem fungerar till hur olika människor ser på mat och måltider.
Professor Suzanne Dickson vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har utsetts till en av årets "yngre och lovande" Fernströmpristagare.
Tidigare fanns en utbredd uppfattning om att barn som ammas skyddas mot fetma, jämfört med barn som flaskmatas.