Annons

fetma

När en kollega får tillökning ökar chansen att fler blir gravida. Sannolikheten att någon blir förälder ökar med hela tio procent om en arbetskamrat nyligen fött barn.
Att dricka kaffe eller te har visat sig skydda mot olika slags sjukdomar, som demens och Parkinson. Men under fostertiden kan koffein tvärtom skada, visar ny forskning på möss.
För mycket mat och för lite motion gör att många råttor och möss i laboratorier får högt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar.
Tre miljarder tecken av fyra olika slag – A, T, C, G – uppdelade på 23 kapitel av olika längd. Så skulle man kunna beskriva vår arvsmassa.
Sedan början av 1980-talet har andelen överviktiga i befolkningen fördubblats från 5 till 10 procent.
Han beskriver forskning om både biologiska och kulturella mekanismer bakom övervikt - från hur hjärnans belöningssystem fungerar till hur olika människor ser på mat och måltider.