Annons

Finland

Som vi skrivit tidigare i F&F, presenterar sökmotorn Google regelbundet statistik över vad dess användare söker efter. Nu har statistiken utökats med uppgifter för olika länder.
Världens rika länder har för vana att ge u-länder råd om hur de ska främja sin ekonomiska utveckling: genom att bekämpa korruption, liberalisera finansmarknaderna, skära i budgetunderskotten, inves
Den stora förändringen skedde redan innan barnaga blev olagligt år 1979, när Sverige som första land i världen förbjöd barnmisshandel. I dag är barnaga förbjudet i elva länder.
I en studie följdes drygt 22 000 offentligt anställda mellan år 1991 och år 2000.
Svensk naturvetenskaplig och teknisk forskning är utomordentligt framstående.
Var sjätte finländare i arbetsför ålder är förtidspensionerad. Men mönstret varierar mycket mellan olika regioner.