Hjälpsamma rika länder

Sverige ligger bra till, men inte i topp.
Publicerad

Världens rika länder har för vana att ge u-länder råd om hur de ska främja sin ekonomiska utveckling: genom att bekämpa korruption, liberalisera finansmarknaderna, skära i budgetunderskotten, investera i utbildning och så vidare.

Men gör i-länderna på hemmaplan allt vad de kan för att hjälpa till? Nu har Center for Global Development, ett fristående lobbyorgan i Washington, rankat 21 av världens rikaste länder med avseende på deras insatser för u-länderna. Måttet kallas Commitment to Development Index och tar hänsyn till u-landsbiståndens storlek och kvalitet och ländernas politik vad avser handel med och kapitalinvesteringar i u-länder. Man har också vägt in i vad mån länderna är öppna för immigration från fattiga länder, deltagande i fredsbevarande militära och i humanitära insatser, satsningar på teknikutveckling och icke-militär forskning. Länderna ska också ha ratificerat internationella miljöavtal och högbeskatta oljeprodukter för att hamna högt på listan.

Länder i Nordeuropa tenderar att komma före dem i Sydeuropa. Sverige återfinns på 3:e plats, främst tack vare förstaplatsen vad gäller bistånd. Bland de olika delfaktorerna är Sverige sämst på investeringar där vi hamnar först som nummer 19.

1. Nederländerna
Danmark
3. Sverige
4. Australien
Storbritannien
6. Kanada
7. USA
Tyskland
Norge
Frankrike
11. Finland
12. Österrike
13. Belgien
14. Portugal
Italien
16. Nya Zeeland
17. Grekland
18. Irland
Schweiz
20. Spanien
21. Japan

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor