Annons

fiske

Enligt det Internationella havsforskningsrådet, ICES, har exploateringen av Nordostatlantens fiskbestånd halverats under det senaste decenniet. Det har medfört att flera av de kommersiellt viktigaste bestånden har ökat: till exempel torsk i Barents hav och vid Island, rödspätta och kolja i Nordsjön och Skagerrak samt sill och skarpsill i Östersjön. Men för ålen är läget fortfarande kritiskt, trots omfattande fiskerestriktioner. Detta gäller även för torsken i Kattegatt och i Irländska sjön. Resultaten baseras på analyser utförda av ICES rådgivande kommitté och omfattar utvecklingen för 85...
Neandertalarna hade mer utvecklade redskap och mer avancerad konst än man tidigare trott.
Torskbeståndet i östra Östersjön har återhämtat sig till samma nivå som i slutet av 1980-talet, enligt en rapport från Internationella havsforskningsrådet.
Livet som renskötande same innehåller många risker, och jakt och fiske är vanliga sysselsättningar. Dödsolyckor sker exempelvis vid transporter med skoter.
Genom att analysera dna har amerikanska och brasilianska forskare lyckats ursprungsbestämma hammarhajfenor sålda i Hong Kong.
Till skillnad från de öppna oceanerna och även oceanernas bihav, som Nordsjön, är Östersjön ett nästan avskuret brackvattenshav.