Satellitfoton avslöjar ohållbart fiske

Det pågår ett i det närmaste oreglerat fiske med fasta nät i tropikerna. Forskare har nu för första gången kartlagt omfattningen, med hjälp av Google Maps.

Publicerad

En del av de satellitbilder som finns i Google Maps har så pass hög upplösning att man kan se kustnära, fast monterade fisknät. Om man exempelvis zoomar in de grunda vattnen runt Sri Lanka avtecknar sig näten som raka streck med en cirkel eller ett tvärstreck i ena ändan. Strecken (näten) är i det här fallet 100–150 meter långa.

Fasta nät I Sri Lankas kustvatten, näten är upp till 150 meter långa. Utdrag från Google Maps
Bild: Google Maps

Genom att kombinera litteraturdata med analyser av satellitbilder från Google Maps, har ett internationellt forskarteam kartlagt fisket med fasta nät inom den tropiska zonen. Forskarna konstaterar att den här sortens fiske är omfattande och förekommer i åtminstone 22 länder i regionen. Indonesien är ett exempel.

Forskarna har detaljstuderat hur fisket med fasta nät har utvecklats under en 15-årsperiod kring den indonesiska ön Pulau Kaledupa. Näten har blivit fler, längre och finmaskigare under perioden konstaterar forskarna. Enligt de senaste satellitbilderna finns det numera närmare 70 kilometer fasta nät i kustvattnen. Själva kusten är som jämförelse 60 kilometer lång. Både antalet fiskar och antalet arter som fångas per nät har minskat dramatiskt under senare år; det är uppenbart att den lokala fiskfaunan är överexploaterad.

De fasta näten fångar fiskar urskillningslöst. Av 575 kända arter runt Pulau Kaledupa har drygt 500 fastnat i näten, varav ett flertal tillhör hotade grupper som hajar och rockor. Näten är placerade i sjögräsbäddarna som utgör yngelkammare för korallrevens fiskarter. Mängden revfiskar har därför halverats på ett decennium. Näten fångar inte bara fisken, de utgör också fysiska hinder som påverkar fiskarnas rörelsemönster och fragmentiserar deras utbredningsområden.

Det storskaliga, moderna fisket är omgärdat av ett detaljerat regelverk. Men det traditionella fisket i de fattigare delarna av världen är ganska oreglerat, eftersom det ofta betraktas som hållbart. Forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i Nature, menar att deras undersökningar visar att den uppfattningen är felaktig. De lokala samhällena och deras myndigheter behöver enligt forskarna hjälp med att utveckla regler som garanterar att det traditionella fisket kan bedrivas på ett hållbart sätt.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor