Annons

föräldrar

Prinsesskalas, det är vad Nina önskar sig allra mest för sin födelsedag. Hon är i prinsessåldern – så säger alla – där väl de flesta flickor mellan två och sex hamnar.
Unga som flyttar hemifrån mycket tidigt hamnar oftare i problem än andra.
I Sverige har det i trettio år varit förbjudet att slå barn. Ändå har omkring 15 procent av barnen i åldrarna 13–18 år utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare.
En vanlig uppfattning är att den låga andel ungdomar från arbetarhem som väljer att gå på universitet och högskolor inte har förändrats på många år.
I Sverige bor 74 procent av alla barn tillsammans med båda sina föräldrar, men fördelningen varierar över riket.