Ett av sju barn misshandlas hemma

Publicerad

I Sverige har det i trettio år varit förbjudet att slå barn. Ändå har omkring 15 procent av barnen i åldrarna 13–18 år utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare. Det visar en enkät som besvarats av över 8 000 ungdomar. Förövaren är lika ofta en man som en kvinna, utom i familjer där det även förekommer våld mellan de vuxna, där mannen är förövaren i högre grad än kvinnan.

Barn som misshandlas oftast kommer främst från familjer där de vuxna är arbetslösa, sjukskrivna och/eller födda utomlands. Ytterst få barn anmäler misshandeln, och av de anmälda fallen har bara 13 procent lett till fällande dom. Studien är genomförd av Linköpings universitet och Landstinget Sörmland, och har publicerats i Acta Paediatrica.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor