Annons

fossil

För 65 miljoner år sedan sopades jordens yta ren, inte bara på dinosaurier. Tre av fyra växt- och djurarter försvann.
De kakliknande strukturerna är mellan en knapp centimeter och en dryg decimeter långa – och hela 2,1 miljarder år gamla.
Ett djur som levde i havet för en halv miljard år sedan tycks äntligen ha fått sin plats i livets träd.
Paleontologer har hittat fyra benbitar från käken och den näbblika nosen hos en horndinosaurie i västra Ungern. De enda tidigare kända fossilen av horndinosaurier i Europa kommer från Sverige.
Häromåret upptäcktes några tidigare okända skalbaggar av den minimala och oansenliga sorten, en knapp millimeter långa, som livnär sig på slemsvampar i döende ved.
En fossil käke från Svalbard i Norge visar att isbjörnarnas och brunbjörnarnas senaste gemensamma släkting levde för ungefär 150 000 år sedan.