Annons

fysiologi

Ja, jämnvarma (”varmblodiga”) djur, inklusive människan, reglerar sin kroppstemperatur inom ett snävt område kring ungefär 37–40 grader. Då fungerar processerna i cellerna, och därmed organen och hela individen, optimalt. En relativt hög kroppstemperatur är en fördel eftersom de flesta kemiska reaktioner går fortare vid högre temperaturer. Å andra sidan skadas cellerna av för hög värme – kroppens proteiner börjar koagulera om kroppstemperaturen stiger över 43 grader och hjärnan, med bland annat temperaturregleringscentrum slås ut. Spannet kring 37–40 grader är alltså en avvägning mellan dessa...
Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare . Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. – Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent,...
I den unika studien ingick 48 vältränade kvinnor mellan 18 och 35 år, som under tio veckors tid varje kväll fick smörja en kräm på yttersidan av låret. Studien var dubbelblind, vilket innebär att varken forskarna eller kvinnorna visste vem som lottats till att få en kräm som innehöll 10 milligram testosteron eller verkningslös kräm (placebo). Inför studien och efteråt mättes kvinnornas prestationsförmåga vad gällde uthållighet, alltså hur snabbt och länge som de orkade springa på löpband, och även deras explosiva kapacitet på cykel samt muskelstyrka i olika tester. Deras kroppsammansättning...
I år tillkännagavs Nobelpriset i fysiologi eller medicin strax innan lunchtid på måndagen den 7 oktober, då Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelkommittén, berättade att årets nobelpris i fysiologi eller medicin 2019 ska delas lika mellan tre forskande läkare: William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza. De tre forskarna har inte arbetat ihop, men har alla tre bidragit till att förklara hur våra celler hanterar olika halter av syre – från överflöd till syrebrist. Normalt på land består luften till en femtedel av syre, en molekyl som vi inte klarar oss utan då alla djur...
Vid förbränning i en dieselmotor bildas flera olika kväveoxidföreningar, nämligen dikväveoxid (N 2 O), kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO 2 ). N 2 O har en skadlig effekt på ozonlagret, men är relativt ofarlig vid inandning. Den används som narkosmedel (lustgas) och ger lätt bedövning/smärtlindring. NO 2 irriterar luftvägarna och kan orsaka lungskador. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig. NO, slutligen, är i sig själv ofarlig, men oxideras lätt i atmosfären till NO 2 . I kroppen bildas NO naturligt från enzymet kväveoxidsyntas och fungerar i låga koncentrationer som en signalmolekyl...
Ja, vi svettas i vatten och nej, det har ingen kylande effekt. Vid kroppsarbete går endast en del av energin till själva muskelkontraktionen, resten blir värme som normalt avges effektivt genom att svett avdunstar från huden. Ju högre kroppstemperatur, desto mer svettas vi – så har evolutionen löst vår avkylningsproblematik. Kroppen försöker dock med samma lösning även i de fall svetten inte har någon kylande effekt. Det gäller dels när vi utför arbete i vatten, dels i riktigt varma och fuktiga klimat där svetten rinner av huden i stället för att dunsta. I det senare fallet är svetten direkt...