Annons

fysiologi

I den unika studien ingick 48 vältränade kvinnor mellan 18 och 35 år, som under tio veckors tid varje kväll fick smörja en kräm på yttersidan av låret. Studien var dubbelblind, vilket innebär att varken forskarna eller kvinnorna visste vem som lottats till att få en kräm som innehöll 10 milligram testosteron eller verkningslös kräm (placebo). Inför studien och efteråt mättes kvinnornas prestationsförmåga vad gällde uthållighet, alltså hur snabbt och länge som de orkade springa på löpband, och även deras explosiva kapacitet på cykel samt muskelstyrka i olika tester. Deras kroppsammansättning...
I år tillkännagavs Nobelpriset i fysiologi eller medicin strax innan lunchtid på måndagen den 7 oktober, då Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelkommittén, berättade att årets nobelpris i fysiologi eller medicin 2019 ska delas lika mellan tre forskande läkare: William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza. De tre forskarna har inte arbetat ihop, men har alla tre bidragit till att förklara hur våra celler hanterar olika halter av syre – från överflöd till syrebrist. Normalt på land består luften till en femtedel av syre, en molekyl som vi inte klarar oss utan då alla djur...
Vid förbränning i en dieselmotor bildas flera olika kväveoxidföreningar, nämligen dikväveoxid (N 2 O), kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO 2 ). N 2 O har en skadlig effekt på ozonlagret, men är relativt ofarlig vid inandning. Den används som narkosmedel (lustgas) och ger lätt bedövning/smärtlindring. NO 2 irriterar luftvägarna och kan orsaka lungskador. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig. NO, slutligen, är i sig själv ofarlig, men oxideras lätt i atmosfären till NO 2 . I kroppen bildas NO naturligt från enzymet kväveoxidsyntas och fungerar i låga koncentrationer som en signalmolekyl...
Ja, vi svettas i vatten och nej, det har ingen kylande effekt. Vid kroppsarbete går endast en del av energin till själva muskelkontraktionen, resten blir värme som normalt avges effektivt genom att svett avdunstar från huden. Ju högre kroppstemperatur, desto mer svettas vi – så har evolutionen löst vår avkylningsproblematik. Kroppen försöker dock med samma lösning även i de fall svetten inte har någon kylande effekt. Det gäller dels när vi utför arbete i vatten, dels i riktigt varma och fuktiga klimat där svetten rinner av huden i stället för att dunsta. I det senare fallet är svetten direkt...
Den millimeterstora rundmasken C. elegans har den märkliga vanan att äta upp sina egna tarmar och använda proteinet för att lägga ägg. Denna jord- och laboratorielevande art består till största delen av hermafroditer, så nästan alla individer lägger ägg. Tarmen bryts bara ned delvis och behåller sin funktion, så beteendet är praktiskt så länge nematoden är i fertil ålder. Men när masken upphör att reproducera sig blir tarmkonsumtionen en ovana som orsakar fetma och bidrar till åldrandet, enligt en ny studie som har publicerats i Current Biology . Varför slutar då inte maskarna att bryta ner...
Att våra husdjurskaniner är lugnare och mindre rädda än sina vilda ursprungsartfränder syns i deras beteende, men också i deras hjärnor. Det konstaterar en internationell forskargrupp från bland annat Uppsala universitet, som har studerat kaninhjärnor med hjälp av magnetkamera, MRI. Forskarna födde upp åtta vilda och åtta tama kaniner under likartade förhållanden och analyserade sedan MRI-data av deras hjärnor. I studien , som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS , redovisas tre tydliga skillnader i hjärnans utveckling mellan vilda och tama kaniner. Tamkaninerna hade mindre hjärna...