Annons

gener

Stress påverkar vår hälsa negativt och nu har amerikanska forskare hittat en mekanism som förklarar varför. Det visar sig att långvarig social stress reglerar generna hos de vita blodkropparna, redan innan de når blodomloppet – när de fortfarande mognar till immunceller i benmärgen. Uttrycket av sådana gener som leder till inflammation ökar, samtidigt som de gener som hämmar inflammation nedregleras. Liknande förändringar i de vita blodkropparna har tidigare setts hos föräldrar till barn med cancer. Normalt skyddar inflammation kroppen mot hot utifrån, till exempel bakterier och virus. När...
Amerikanska forskare har avläst hela arvsmassan hos världens mest odlade kakaoträd. De hoppas att den nya kunskapen ska leda till både godare choklad och tåligare träd. Kakao odlas i över 50 tropiska länder, och chokladindustrin ger inkomster till uppskattningsvis 45 miljoner människor runt om i världen. Källa: Genome biology
Människan är den mest framgångsrika djurart som någonsin existerat på Jorden, om framgång mäts i andel av den globala resursmängden.
För tio år sedan kom den första kartan över hela den mänskliga arvsmassan, det så kallade genomet.
Iselinn sitter i mammas knä och håller hennes pekfinger i ett fast grepp med sin lilla hand.
Det viktigaste mötet i livet sker mellan ägget och en spermie. Den vinnande spermien fäster vid proteinet ZP3 utanpå ägget och injicerar sin genetiska last.