Annons

graviditet

Ett embryo som bedömts ha låg risk för sjukdomar som cancer och diabetes har för första gången valts ut och resulterat i en graviditet genom provrörsbefruktning. Företaget bakom projektet, Genomic Prediction, har inte berättat exakt vilka sjukdomar de testat för, bara att sjukdomarna är polygena, skriver New Scientist. Det innebär att de inte orsakas av en enda gen, utan en komplex kombination av flera. Till den gruppen hör exempelvis bröstcancer, diabetes typ 1 och 2, och vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Magnus Lundgren som forskar om organismbiologi på Uppsala universitet är positiv till...
Forskarna har studerat nästan 300 000 kvinnor och de drygt en halv miljon barn som dessa kvinnor födde i Sverige mellan 1987 och 2010. De kunde då se ett samband mellan blodbrist, anemi, tidigt i graviditeten och en ökad risk att barnen fick olika neuropsykiatriska diagnoser. Stark koppling till intellektuell funktionsnedsättning – Starkast var kopplingen till intellektuell funktionsnedsättning. Jämfört med barn vars mammor inte haft tidig blodbrist ökade den absoluta risken från 1,3 procent till 3,1 procent, en riskökning med 120 procent, säger Renee Gardner, forskare och koordinator för...