Annons

graviditet

När en global pandemi tvingar oss till isolering är det är lätt att förstå om gravida kvinnor känner en extra oro. Forskare har precis börjat förstå hur covid-19 kan påverka blivande mammor och deras ofödda barn. Men risken är att gruppen blir åsidosatt när världen fokuserar på att skydda äldre och andra sköra grupper. Under en graviditet blir kvinnans immunförsvar mindre aggressivt för att förhindra att det ger sig på det genetiskt annorlunda barnet som växer i magen. Det gör bland annat att mamman blir mer mottaglig för virusinfektioner. Lungorna får också mindre arbetsutrymme på grund av...
Perfluorerade ämnen, PFAS, är miljögifter som lagras i kroppen hos människor och djur. De används bland annat i brandskum, impregneringsmedel och snabbmatförpackningar. PFAS-ämnena har kopplats till flera hälsorisker varav en är låg födelsevikt. Nu visar en ny studie starkare samband mellan PFAS och låg födelsevikt än vad som konstaterats tidigare. − Vi ser med oro på de här resultaten. De 1.500 gravida värmländska kvinnor vi har undersökt har en låg exponering, långt under dem som utsatts för förorenade vattentäkter, exempelvis i Ronneby, säger Sverre Wikström. Han är barnläkare, knuten till...
Ett embryo som bedömts ha låg risk för sjukdomar som cancer och diabetes har för första gången valts ut och resulterat i en graviditet genom provrörsbefruktning. Företaget bakom projektet, Genomic Prediction, har inte berättat exakt vilka sjukdomar de testat för, bara att sjukdomarna är polygena, skriver New Scientist. Det innebär att de inte orsakas av en enda gen, utan en komplex kombination av flera. Till den gruppen hör exempelvis bröstcancer, diabetes typ 1 och 2, och vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Magnus Lundgren som forskar om organismbiologi på Uppsala universitet är positiv till...
Forskarna har studerat nästan 300 000 kvinnor och de drygt en halv miljon barn som dessa kvinnor födde i Sverige mellan 1987 och 2010. De kunde då se ett samband mellan blodbrist, anemi, tidigt i graviditeten och en ökad risk att barnen fick olika neuropsykiatriska diagnoser. Stark koppling till intellektuell funktionsnedsättning – Starkast var kopplingen till intellektuell funktionsnedsättning. Jämfört med barn vars mammor inte haft tidig blodbrist ökade den absoluta risken från 1,3 procent till 3,1 procent, en riskökning med 120 procent, säger Renee Gardner, forskare och koordinator för...