Annons

hälsa

Statussyndromet handlar om just detta, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.
Sedan uttrycket "överflödssamhället" lanserades 1958 av John Galbraith har konsumtionen i de rika delarna av världen flerfaldigats - men har detta medfört ökad tillfredss
Ingen kan ha undgått den massiva mediebevakning som fågelinfluensans ankomst till Europa framkallade under senhösten.
Den förstärks av att det inte tidigare varit klart om stress faktiskt påverkar chansen att bli gravid.