Anna Kåver vill få oss att dansa med tillvaron

Boken Dansa mjukt med tillvaron: Om mening, mod och möjligheter beskriver författaren själv som en tröstebok i tider av social isolering och oro för framtiden. Psykoterapeuten Anna Kåver formulerar principer för psykologiskt och existentiellt välbefinnande och påminner oss om våra egna resurser.

Boken är utgiven på Natur & Kultur och tillsammans med förlaget bjuder F&F på första kapitlet.

 

Publicerad

Bild: Stewen Quigley

1. Psykisk hälsa … finns den?

”Liv är partiklar i rörelse.”
ALBERT EINSTEIN

 

 

 ”Min nyfikenhet och förundran över människan och hur hon hanterar livet är lika stark idag som när jag påbörjade min psykologutbildning i början av 1970-talet. Det har alltid känts meningsfullt att vistas i ett kontinuerligt kunskapssökande, med målet att öka människors välbefinnande. Men onekligen finns det smolk i bägaren. Den psykiska ohälsan tycks öka och tragiskt nog med högre fart och intensitet bland barn och ungdomar. Psykiatrin gör nog sitt bästa för att ta hand om människor när de tappar fotfäste, men det tycks ändå inte räcka långt. Det kritiska läget kräver flera saker – en djupare förståelse för varför människor faller, tidiga insatser för att förhindra att det sker och slutligen ett mycket bredare synsätt och arbetssätt i vården. Det har sedan länge varit dags för oss som möter patienterna att kliva ut från de psykiatriska mottagningarna och psykoterapirummen och på allvar delta i politiken och samhällsdebatten. Att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, både om vad som befrämjar och vad som försvårar människors psykiska välbefinnande. Att försöka hejda en samhällsutveckling som bryter ner människor.

Medier har tagit på sig rollen som mäktiga informationsbärare och riktar ofta ljusstrålen mot befolkningens allt sämre mående. De uppmuntrar oss ideligen att tala mer om den psykiska ohälsan, lyfta upp den till ytan och ”avskamma” den. Det är självklart bra och viktigt. En uppgift som aldrig får upphöra. Men om jag jämför dagens kunskapsläge med situationen när jag började min yrkesbana, befinner vi oss redan i en helt annan och upplyst värld. Jag uppfattar att människor inte lider i det tysta på samma sätt längre. Då sökte man hjälp hos doktorn för sin hjärtklappning och höll tyst om den verkliga plågan och ångesten inför att exempelvis umgås med andra människor. Social ångest och panikångest var inget man gärna skyltade med, delvis beroende på att man själv inte kunde sätta ord på sina problem. Lite krasst kan vi säga att ångest, depression och psykisk ohälsa i allmänhet idag snarare har blivit något som kompletterar personens varumärke på Facebook. Den nya offentligheten kring hur man mår psykiskt är befriande, men kan också lätt skapa en skev bild av läget som alltför hopplöst och dystert. Det ligger verkligen nära till hands att ställa sig frågan: psykisk hälsa, finns den verkligen? Svaret är självklart ja.

Låt oss tala mer om den psykiska hälsan

Jag har grubblat mycket på hur detta inledande kapitel ska utformas. Av gammal vana letar sig orden lättast fram kring psykisk ohälsa och sjukdom. Men den här boken ska ju inte handla om det. Jag tänker vända på perspektivet och betrakta olika existentiella och psykologiska ”friskhetsfaktorer”. För även om den psykiska ohälsan ökar, är det också ett faktum att väldigt många människor fungerar väl i sina liv och känner sig tillfreds, om än inte alltid lugna, lyckliga och glada. Genom att belysa hälsan tror jag att vi bättre kan förstå ohälsan.

En sak är dock viktig att understryka från början. De svåraste psykiatriska tillstånden, exempelvis psykossjukdomar och djupa, långvariga depressioner, har sina speciella orsaksförklaringar och kräver djupgående professionell kartläggning och behandling. När jag här ställer hälsan i kontrast till ohälsan är det alltså inte den typen av problematik som jag har i tankarna, utan de vanligare och lättare psykiska besvären. De som vi får på köpet när vi lever, exempelvis ledsenhet, sorg, rädsla och allmänt självtvivel.”

 

Följ länken för att ladda ner bokens hela första kapitel. 

Dansa mjukt med tillvaron: Om mening, mod och möjligheter är skriven av Anna Kåver, legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Det här är hennes tionde bok.

Boken är utgiven av Natur & Kultur förlag, här kan du köpa hela boken.

 

Dansa mjukt med tillvaron

Klicka på omslaget för att ladda ner första kapitlet som pdf.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor