Annons

hjärnforskning

Vår hjärna kan skapa olika typer av minnen, med kort eller lång livslängd. De kortvariga minnena, som utgör vårt arbetsminne, lagras inte, utan försvinner efter något tiotal sekunder för att lämna plats för nya arbetsminnen. När vi repeterar fakta vid flera tillfällen kan ett korttidsminne bli ett stabilare långtidsminne. Vi tror att långtidsminnen under denna process, konsolideringen, byter plats i hjärnan och flyttar från hjärnans inlärningscentrum, hippocampus, till hjärnans yttre lager, cortex, där de sedan finns lagrade under hela livet. Dessa minnen är dock inte helt rigida. Varje gång...
Det är svårt att ge ett allmänt svar på din fråga då begreppet känslor som bekant rymmer många olika dimensioner – allt ifrån upprymdhet och glädje till sorg och ilska, för att bara nämna några exempel. Känslornas ursprung i hjärnan har studerats hos människan med modern funktionell hjärnavbildningsteknik, där man framför allt visat vilka områden i hjärnan som är aktiva när vi tolkar känsloläget hos andra personer, exempelvis utifrån bilder på ansikten som är arga eller glada . Tyvärr så är den rumsliga upplösningen för dessa tekniker inte tillräcklig för att kunna undersöka hjärnaktivitet på...
I våra hjärnceller pågår en ständig elektrisk aktivitet. I tekniska sammanhang, till exempel hos ljudanläggningar, brukar sådan aktivitet kallas för brus. Om vi placerar oss i ett helt ljudisolerat rum kan vi ändå höra ljud från vår egen kropp, exempelvis när blodet strömmar genom de blodkärl som befinner sig nära hörselorganet i innerörat. På samma sätt är det med synen. Ögats näthinna är en del av hjärnan. Den består av specialiserade nervceller som fångar upp ljuskvanta och omsätter dem till elektriska signaler. Syncellerna kan också stimuleras på annat sätt, till exempel genom mekanisk...
Att stora dinosaurier såsom stegosaurus hade två hjärnor, en i huvudet och en i bakdelen, har faktiskt visat sig vara en myt. Däremot vågar jag nog sätta en slant på att de hade en ”bukhjärna” eller, med en mer korrekt benämning, ett enteriskt nervsystem. Detta nervsystem utgörs av miljontals nervceller komplext kopplade till varandra i ett nätverk som omfattar hela mag-tarmkanalen. Nervcellerna ligger inneslutna i tarmväggen i ansamlingar, ganglier, med ett hundratal celler i varje. Härifrån kan de känna av tillståndet i mag-tarmkanalen, till exempel fett och socker i tarminnehållet, eller...
Sedan efterkrigstiden har det mellan generationer skett en förbättring i prestation på intelligenstest. Fenomenet kallas Flynneffekten och är en observation som forskare är relativt eniga om. Mindre ense är man om orsaken och om det är den kognitiva förmågan eller enbart testprestationen som ökat. Vi vet i dag att intelligens i hög grad är ärftlig, det vill säga kopplad till våra gener. Det är samtidigt uppenbart att andra starkt genetiskt styrda egenskaper, som kroppslängd, även påverkas av livsvillkor. Så även om evolutionen knappast gjort något mätbart arbete med generna under denna korta...
Amerikanen Henry Molaison – känd i medicinhistorien som H.M. – led av svår epilepsi. År 1953 försökte kirurgen William Scoville bota sjukdomen genom att skära bort en bit av tinningloben i båda hjärnhalvorna. Henry var då 27 år gammal. Anfallen blev färre – men samtidigt försvann Henrys förmåga att lagra nya minnen. Ända till sin död 2008 levde han i en värld där nästan alla intryck försvann inom någon minut. Kirurgen som opererade Henry var morfar till den amerikanske journalisten Luke Dittrich, som har skrivit en bok om H.M. Avsnitten om kirurgen William Scoville och hans vurm för...