Bild: Istock

Din hjärna är en makalös manick

Hela tiden tillkommer nya fakta. I en levande hjärna pågår ett myller av kemiska, elektriska och biologiska processer som går att mäta objektivt i laboratorieexperiment.

Men den rymmer också något mer. Till skillnad från levern eller njurarna är hjärnan kopplad till ett subjektivt perspektiv, en inre värld av medvetna upplevelser – som inte låter sig fångas med dagens mätmetoder.

Naturvetenskapen är enormt framgångsrik när det gäller att beskriva allt som går att mäta objektivt. Det återstår att se om den också kan hitta en plats för medvetandet.

Här några intressanta siffror om vår hjärna

20 %

Inget annat enskilt organ slukar så mycket energi som hjärnan. Den utgör bara omkring 2 procent av kroppsvikten, men när kroppen är i vila bränner hjärnan mer än 20 procent av alla kalorier vi sätter i oss. Förbränningen är nästan lika stor i en sovande hjärna som i en vaken.

7 gram

I hjärnan pågår hela tiden reparationer. Varje dygn måste den byta ut ungefär 7 gram proteiner för att hålla sig i trim. Under sju månader uppstår avfall i form av skrotade proteiner som motsvarar organets hela vikt. En del av skräpet spolas bort under sömnen.

1 meter

Nervceller har tunna utskott som kallas axoner. Somliga sträcker sig från ena hjärnhalvan till den andra. De allra längsta kan bli över en meter långa och löper från den nedre delen av ryggmärgen ända ner till tårna. Sådana axoner är nästan en miljon gånger så långa som de är tjocka.

90–150 milliliter

Hjärnan och ryggmärgen omges av en klar vätska som till 99 procent består av vatten. Vätskans främsta uppgift är att ta upp stötar och hindra att nervvävnaden skaver mot insidan av skallen och ryggraden. I människokroppen är det annars bara fostret som har ett liknande skydd.

1014

En mänsklig hjärna innehåller ungefär 86 miljarder nervceller av skilda slag. Cellerna kommunicerar med varandra via uppskattningsvis hundratals biljoner (1014) kopplingar, så kallade synapser. Synapserna hade från början ett mer fantasieggande namn: protoplasmatiska kyssar.

370 gram

Hjärnan hos en nyfödd bebis väger i genomsnitt 370 gram, en knapp tredjedel av vikten hos en vuxen hjärna. Direkt efter födelsen växer den fort och bildar massor av nya kopplingar. Hjärnan hos en tvååring innehåller 50 procent fler kopplingar mellan nervcellerna än en vuxen hjärna. I takt med att organet mognar försvinner de onödiga kopplingarna.

Källor: Brain Facts, Society for Neuroscience, Principles of Neural Science, McGraw-Hill

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor