Annons

humaniora

Roboten DeeChee fick ett bibliotek med de cirka 40 000 stavelser som används i engelska, men inte någon information om hur de kan kombineras till ord. Den kunskapen fick roboten i stället skaffa sig på egen hand, genom korta dialoger med människor som hade uppmanats att prata med DeeChee som om hon vore ett litet barn. I början av varje samtal spottade DeeChee ur sig obegripliga ljudkombinationer och uppfattade bara människans tal som en lång ljudsekvens. Men genom att lyssna på personen på andra sidan bordet lyckades DeeChee successivt bilda riktiga ord genom att kombinera de mest använda...
Det är svårt att hitta till Bo Rothsteins tjänsterum på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Att skriva på engelska är naturligt för de flesta naturvetenskapliga forskare i dag. För humanisterna är det betydligt svårare att lämna svenskan.
En biografiboom präglar såväl bokmarknad som humanistisk forskning sedan några år. Att berätta om den enskilda människan - jaget - är numera hur relevant som helst.
Den humanistiska forskningen har varit omdebatterad de senaste åren. Vad syftar den till? Håller den tillräcklig kvalitet? Vad är egentligen humaniora av god klass?