Cykla till sjöss

En driftig mekaniker marknadsförde sin cykelbåt för drygt hundra år sedan.
Publicerad
**Trampa vatten**. Broschyren om F. Anderssons båtcykelfärd över Mälaren trycktes år 1902.
Bild: Kungliga biblioteket, Vardagstryck, Sjöväsen, Skeppsbyggnad, Anonyma

Den 23 juli år 1900 trampade sig mekanikern F. Andersson över Mälaren, från Eskilstuna till Västerås, i sin ”bicykel-båt”. Turen uppmärksammades i dagstidningarna, som noterade att farkosten gick snabbare än en roddbåt och med en jämnare fart. Den drevs av en propeller som föraren satte snurr på genom att trampa på ett par pedaler.

Cykelbåten var 2,5 meter lång, byggd av trä med järnspant och med ett djupgående av 50 centimeter. Den kunde enkelt dras förbi forsar och slussar för hand genom att man lade den på ett slags rullklykor.

F. Andersson framhöll att hans uppfinning kunde få stor betydelse för både badgäster och jägare – och den svenska flottan, som kunde behöva den som spaningsbåt. Han räknade med att kunna sälja den för omkring 200 kronor (över 10 000 kronor i dagens valuta). För att finansiera bygget av fler cykelbåtar sålde han broschyrer om sin mälarfärd för 10 öre styck.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor