Annons

idéhistoria

År 1924 kunde man läsa i en amerikansk vetenskaplig tidskrift att en förstorad prostata ”förorsakar många fysiska besvär”, men även att tillståndet ”driver mannen att ta av sig sina mörka kläder till förmån för pråliga och ljusa färger och ge sig in i sexuella upptåg, som kan förlåtas hos den unge men är löjliga vid hög ålder”. Prostatabesvär ansågs inte bara äventyra mannens fysiska sexuella förmåga utan även hans mentala kapacitet och manlighet. På den här tiden beskrev läkarna en ömsesidig koppling mellan prostatan och hjärnan, men exakt hur förbindelsen såg ut var man osäker på. En...
1 | Varför har du skrivit en bok om nattens historia? – För det första för att en sådan bok aldrig har skrivits. Det är ju en stor blotta, då omkring halva vårt liv utspelar sig på natten. För det andra för att jag fick en ingivelse för en tid sedan, när jag läste en av Carl von Linnés reseskildringar. Han avslutade ofta sina anteckningar med orden ”och natten kom på”. Det är som en ridå som går ner – en mycket stark bild. Det slog mig hur oförhandlingsbart detta var, hur starkt dygnets rytm har påverkat historiens människor. 2 | Hur har du skrivit boken? – Jag har närmat mig en massa...
1 | Varför blev konsumtionen ett problem i Sverige för 300 år sedan? – Då ökade handeln och vi fick allt fler kolonialvaror som kaffe, te, porslin och färgämnen. De kunde användas på ett sätt som ansågs hota ordningen, varför det inleddes en debatt om konsumtionen i samhället. Den fördes bland annat i tidskrifter, i småskrifter och på teatern. 2 | Hur såg kritiken ut? – Den var blandad. Det fanns ett led som gick ut på att människan var som ett djur – en härmapa – som drivs av låga begär och inte var förnuftig. En sådan människa blev ett hot mot samhällsordningen eftersom hon inte förmådde...
De första skogarna i Sverige bestod av björk och asp, vilka växte vid isranden på det sätt som björkarna fortfarande gör längs trädgränsen på fjället. Barrträden kom något senare men naturligtvis ändå mycket tidigt – ett av de äldsta träden i Sverige är en gran som överlevt under jorden, den sticker bara upp en gles och tanig stam i Härjedalsfjällen. När man flyger över Sverige inser man vad man alltid haft på känn. Det är skogen som dominerar, de mellanstora städerna ser man knappt. Sjöarna finns där naturligtvis, men som solblänk vilka hastigt glittrar förbi. I övrigt är landskapet, sett...
Det handlar inte om en trädgård, men väl om föreställningar om en trädgård. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har skrivit en fängslande essä om trädgårdens idé, vilket i själva verket är idén om det goda livet. Det har blivit en vacker bok, både till text och form. Tänkvärda vandringar genom tid och rum, sammanflätade med personliga berättelser. Ronny Ambjörnsson reflekterar också över sin egen trädgård på Gotland, och vägen dit från barndomens trädgårdsupplevelser i mor- och farföräldrarnas kolonilotter i efterkrigssverige. Det är i trädgården som kropp och själ möts och kan finna frid...
Bilderna finns kvar. På Carolina Rediviva, Uppsala universitets forskningsbibliotek, förvaras uppemot 12 000 fotografier. Av män och kvinnor, barn och gamla. Några är nakna, några är klädda i folkdräkter – alla tittar allvarligt på oss från Sveriges 1920-tal. Dessa bilder är det mest påtagliga resultatet av verksamheten vid världens första rasbiologiska institut. Svenska sällskapet för rashygien hade grundats 1909 efter tysk förebild. Där hade världens första rashygieniska sällskap etablerats redan 1905. År 1920 motionerade socialdemokraten Alfred Petrén tillsammans med bondeförbundaren Nils...