Annons

IT

Internet är i dag det vanligaste sättet att träffa sin partner. Men hur påverkas kärleken av att vänner ersätts av algoritmer för att hitta den rätta? Inte så mycket, enligt forskare som undersökt kärlek på nätet.
– 6G kommer att bli en större förändring än övergången till 5G, säger Matti Latva-aho , professor vid universitet i Uleåborg, där han leder ” 6G Flagship ”, världens första forskningscentrum för framtidens mobiltelefoni. Satsningen engagerar 300 forskare och startade förra våren. Programmet ska pågå i åtta år och har en budget på motsvarande 2,5 miljarder kronor. Ambitionen med 5G-näten, som nu börjar tas i bruk, är att de ska klara tusen gånger mer datatrafik än 4G, ha högre datahastigheter och kunna koppla upp 50 miljarder prylar. Mobilnäten ska klara 1 terabit per sekund Med framtidens 6G...
Ta en plastfilm och tryck ett bläckmönster i fem olika lager i en tryckpress. Resultatet är en dator med 100 transistorer som klarar enkla beräkningar. – Det är världsunikt. Ingen har tidigare lyckats trycka så stora digitala kretsar i en tryckpress, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet om forskningsresultatet som publicerats i Nature Communications . Bakom genombrottet ligger nästan två decenniers arbete av forskare vid laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Rise i Norrköping. Tillsammans har de...
När du installerar en ny app brukar du få frågan om den får använda funktioner som kamera, mikrofon och platsinformation. Men enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR, som infördes i maj 2018, får appar bara samla in information som behövs för appens funktion. Har GDPR då haft någon effekt på apparnas informationshunger? - Apparna har blivit lite snällare, säger Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. Tillsammans med Goethe-universitetet i Frankfurt, har han och kollegan Nurul Momen jämfört 50 populära appar före och efter införandet av GDPR. Resultatet visar att GDPR...
"Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet" öppnar i januari 2020 på KTH, i samarbete med Försvarsmakten. Där ska värnpliktiga utbildas till cybersoldater, och kunna slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som elnätet, eller våra banksystem. Centret ska även bedriva forskning, och redan nu har KTH utlyst tjänster för åtta nya doktorander i ämnena cyberförsvar och informationssäkerhet. Forskning & Framsteg skrev om cyberangrepp mot Sverige 2018 . Då rapporterade myndigheter runt 10 000 angrepp mot landet från främmande makt varje månad. KTH är även...
OCR-nummer står för Optical character recognition . Det är en siffersträng som innehåller information om en betalning som mottagaren behöver. Företag bestämmer själva hur långa OCR-nummer de vill ha på sina fakturor, upp till maximalt 25 siffror. Man kan enbart spekulera i varför företag väljer att ha långa OCR-nummer. En teori är att det helt enkelt är av gammal vana. OCR-numren är en kvarleva från 1970-talets teknik. Förr lästes de oftast av maskinellt och då utgjorde längden inget hinder. Egentligen borde åtta siffror räcka för de flesta företag. Då kan man skapa 99 999 999 olika OCR-...