Annons

koldioxidutsläpp

Ja, vi har råd med detta eftersom det inte råder brist på syre. Drygt en femtedel av atmosfären utgörs av syre, medan den ökning av koldioxidhalten som vi behöver stoppa mäts i enstaka ppm, miljondelar, per år. Att i stället separera kol ur koldioxid skulle kräva väldigt mycket energi. Även sett till lagringskapacitet är koldioxidlagring, CCS ( carbon capture and storage ), storskaligt hållbar. Stora lagringsutrymmen finns djupt ner i berggrunden, till exempel under Nordsjöns botten, och eftersom koldioxiden där är komprimerad till vätska tar den liten plats. CCS möjliggör för länder med...
Forskare vid VTI har räknat på de samhällsekonomiska vinsterna med elvägar, det vill säga vägar där fordon kan matas med el under körning på samma sätt som järnvägen. Slutsatsen är att en utbyggnad av elvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle löna sig. - Jag blev själv förvånad och trodde först vi räknat fel, men godstrafikflödena är väldigt koncentrerade till de här korridorerna, säger Maria Börjesson, professor vid VTI och en av författarna. Vinsterna fås genom minskade driftskostnader för lastbilarna samtidigt som utsläppen minskar. Totalt skulle koldioxidutsläppen från den tunga...
Kina ligger fortsatt i topp när det gäller utsläpp av växthusgaser enligt EU-kommissionens sammanställning för 2018. De kinesiska utsläppen är jämnstora med de tre övriga största utsläpparna tillsammans − USA, EU och Indien. Under 2018 ökade världens totala utsläpp av koldioxid med knappt 2 procent jämfört med 2017. Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av Ryssland, Japan och på fjärdeplats KIna. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med 17,6 procent. Källa: EDGAR och Ekonomifakta
Land Förändring från 2017 till 2018 (%) Portugal -9 Bulgarien -8,1 Irland -6,8 Tyskland -5,4 Nederländerna -4,6 Kroatien -4,3 Grekland -3,6 Frankrike -3,5 Italien -3,5 Spanien -3,2 Sverige -2,9 Österrike -1,1 Cypern -0,8 Ungern -0,8 Slovenien -0,4 Belgien -0,3 Rumänien -0,3 Storbritannien -0,3 Danmark -0,2 Tjeckien -0,1 Litauen 0,6 Finland 1,9 Slovakien 2,4 Polen 3,5 Luxemburg 3,7 Estland 4,5 Malta 6,7 Lettland 8,5 Koldioxid från fossila källor utgör 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. De minskade med i genomsnitt 2,5 procent under 2018. I bland annat Sverige ökade dock de...