Annons

koldioxidutsläpp

Land Förändring från 2017 till 2018 (%) Portugal -9 Bulgarien -8,1 Irland -6,8 Tyskland -5,4 Nederländerna -4,6 Kroatien -4,3 Grekland -3,6 Frankrike -3,5 Italien -3,5 Spanien -3,2 Sverige -2,9 Österrike -1,1 Cypern -0,8 Ungern -0,8 Slovenien -0,4 Belgien -0,3 Rumänien -0,3 Storbritannien -0,3 Danmark -0,2 Tjeckien -0,1 Litauen 0,6 Finland 1,9 Slovakien 2,4 Polen 3,5 Luxemburg 3,7 Estland 4,5 Malta 6,7 Lettland 8,5 Koldioxid från fossila källor utgör 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. De minskade med i genomsnitt 2,5 procent under 2018. I bland annat Sverige ökade dock de...