Annons

Kosmos

I sin senaste bok The world according to physics berättar Jim Al-Khalili om hur fysiken som vetenskap beskriver världen. Vi får en presentation av grundpelarna i form av relativitetsteori, kvantmekanik och termodynamik. Utöver det bjuds det på diskussioner om vad fysiken ägnar sig åt i dag, vad vi kan få för nytta av det, och hur fysiker tänker. Boken är kort, rak och begriplig. Idealiska läsare är ungdomar med intresse för naturvetenskap och alla andra som gillar att läsa populärvetenskap och fundera över hur världen fungerar. Populärvetenskap ger ofta en skev bild av fysikens innehåll,...
Hur kan algoritmer användas för att göra samhället bättre? Budskapet i Algoritmmakaren är att rätt utformade algoritmer kan fungera som smarta beslutsstöd i frågor där det är svårt för en människa att överblicka situationen. Boken handlar till viss del om hur algoritmerna fungerar, men mycket mer om vilka olika parametrar och omständigheter den som vill implementera en algoritm måste ta hänsyn till. Hur utformar man till exempel algoritmer för att människor inte ska försöka manipulera dem, utan ange sina sanna preferenser? Som titeln antyder har boken också en självbiografisk vinkel, om hur...
Vad blir det av stjärnor när de dör? Vissa av dem exploderar och lämnar efter sig en rest i form av en kompakt neutronstjärna. Men efter de största stjärnornas explosioner faller den återstående massan samman till ett svart hål. Svarta hål är svåra att se mot en bakgrund av rymdens mörker. I teleskop som fångar upp ljus syns bara de svarta hål som avslöjar sig genom att vara insvepta i materia som hettas upp och glöder i deras gravitationsfält. I F&F 2/2020 berättade vi om att vissa svarta hål bara upptäcks genom de gravitationsvågor som strålas ut när de kolliderar med varandra...
Vetenskapsåret 2021: Hur kan vi skydda oss mot en asteroid med kurs mot jorden? Ett sätt är att ge den en knuff så att den ruckas ur sin bana och missar oss. För första gången ska en metod för detta testas i rymden.
Den kinesiska sonden Chang’e 5 har hämtat prover från månens yta och skickat dem till jorden. Kapseln landade den 16 december, och hämtades upp där den tog mark i Mongoliet . Det är första gången sedan 1970-talet som prover från månen hämtas till jorden. Tio dagar tidigare landade en annan kapsel i Australien, med material från asteroiden Ryugu som hämtats av den japanska farkosten Hayabusa 2 . Solsystemets tidiga historia Geologen Sanna Alwmark arbetar med Nasas Mars 2020-uppdrag som ska landa på Mars med roboten Perseverance, och hon är mycket intresserad av prover som hämtas från andra...
Ingen vet exakt hur många massutdöenden som har ägt rum på vår jord. Forskarna har ganska bra koll på de fem största som har inträffat under de senaste 500 miljoner åren – och kanske befinner vi oss nu på randen till ett sjätte, orsakat av människans rovdrift på planeten. Utöver dessa stora massutdöenden har ett antal mindre ägt rum, vars antal varierar beroende på hur begreppet definieras. Forskare från New York university i USA har analyserat utdöenden hos landlevande fyrfotadjur och visat att det har skett åtminstone tio stycken under de senaste 290 miljoner åren. Dessa utdöenden är inte...