Annons

Kosmos

Svar: Påståendet att en partikel kan ”existera på två platser samtidigt” är något man ofta stöter på i populära framställningar av kvantmekaniken. Det är inte helt fel, men kräver ett förtydligande. I kvantmekaniken beskrivs en partikel av vad man kallar en vågfunktion. Denna talar om vad sannolikheten är för att finna partikeln i ett visst läge när man gör en mätning. På så sätt kan man säga att innan man gör mätningen fanns partikeln på ”flera platser samtidigt”, men det är viktigt att komma ihåg att när man verkligen gör en mätning, så hittar man partikeln på bara ett ställe. Sambandet...
På en sekund kan en gammablixt stråla ut lika mycket energi som vår sol gör under hela sin existens. Det gör dem till de kraftigaste explosioner vi känner till i universum. Gammablixtar uppstår när en stor stjärna kollapsar till ett svart hål, och sänder ut gammastrålning med fotoner (ljuspartiklar) som kan ha hundratals miljarder gånger så hög energi som fotonerna i synligt ljus. Satelliter fångar upp strålning från gammablixtar ungefär en gång om dagen. Rymdbaserade instrument kan dock inte mäta gammastrålarna med högst energi, eftersom de passerar rakt igenom satelliten. Gammastrålning...
Merkurius är en liten och stenig planet, som befinner sig närmast solen av alla planeterna i solsystemet. Trots att den är så liten har den gett mycket viktig kunskap om både solsystemet och grundläggande fysik. Den tyske astronomen Johannes Kepler, Tycho Brahes medhjälpare, ställde upp sina lagar för planetbanor i början av 1600-talet. Med hjälp av dem räknade han senare ut när Merkurius skulle passera framför solen. Själv gick han bort innan tillfället infann sig. Det blev den franske astronomen och prästen Pierre Gassendi som blev först med att observera en Merkuriuspassage 1631, och...
Stora delar av vårt solsystem befinner sig inuti en bubbla i rymden som spänns ut av solvinden: heliosfären. Inuti den här bubblan domineras rymden av solens magnetfält, och av de relativt svala och långsamma partiklar som strömmar ut från solen. Utanför finns det interstellära mediet, med kosmisk strålning av högre energi, och magnetfält som har sitt ursprung i andra stjärnsystem. Medelavståndet mellan solen och jorden kallas för en astronomisk enhet. Ungefär 120 astronomiska enheter från solen finns en relativt skarp gräns mellan heliosfären och det interstellära mediet: heliopausen...
2010 upptäcktes en av de över 4000 kända planeterna utanför solsystemet, 400 ljusår bort, i stjärnbilden Karlavagnen. Planeten är en så kallad het Jupiter, en jätteplanet som kretsar mycket nära sin stjärna. Stjärnan och planeten går under de opersonliga katalogbeteckningarna HD 102956 och HD 102956b, men Sverige har fått i uppdrag av Internationella astronomiska unionen IAU att ge planeten och dess stjärna riktiga namn. Forskning & Framstegs fysik- och astronomiredaktör Anna Davour ingick i juryn som har valt ut fem alternativ bland de över 1600 förslag som kommit in från allmänheten...
Forskare på Google säger sig har nått en viktig milstolpe för kvantdatorer. I tidskriften Nature beskriver de hur företagets kvantdator har på några minuter lyckats lösa en uppgift som skulle ta 10 000 år för världens snabbaste superdator – en med andra ord omöjlig uppgift. Beräkningen är dock inte särskilt användbar. Den har konsturerat bara för att visa hur en kvantdator för första gången kan slå den klassiska dator, ett mål som fysiker jobbat länge mot. Googles kvantdator, som fått namnet Sycamore, består av 53 kvantbitar som är kvantdatorns motsvarighet till de informationsbärande bitarna...