Annons

Kosmos

Fyll behållare med olika ämnen. Låt en robot blanda dem i tusentals olika kombinationer och testa vilka som är bäst på att absorbera solljus eller fungera som elektrolyt i ett batteri. I Södertälje har en pensionerad läkemedelsrobot fått ett nytt uppdrag: att hitta morgondagens energimaterial.
Svar av Johan Kero , forskare vid institutet för rymdfysik, Kiruna Det amerikanska företaget SpaceX, grundat 2002 av Elon Musk, skjuter för närvarande upp grupper av sina Starlink-satelliter, 60 åt gången, en till två gånger i månaden. Utifrån din beskrivning såg du troligtvis några av dem som sköts upp den sjunde augusti. Starlink-satelliterna har en inklination, det vill säga lutning, på 53 grader i förhållande till jordens ekvatorplan, vilket innebär att de ibland kan ses över horisonten i Sverige, särskilt i de södra delarna. När satelliterna nått sin slutliga höjd på 550 km över jordytan...
För 66 miljoner år sedan slog en meteorit ned på jorden, som orsakade att dinosaurierna dog. Den beräknas ha varit omkring tio kilometer i diameter. Vid nedslaget kastades stora mängder stoft och sten ut i rymden. En del var i form av smälta droppar som kondenserade, annat var grus som kastades ut i ganska oförändrad form. Fragmenten spreds ut kring solen i ett glest moln. En liknande händelse på en exoplanet, en planet som kretsar kring en annan stjärna än solen, skulle kunna hjälpa oss här på jorden att förstå mer om hur den planeten är uppbyggd – och att förstå om den har förutsättningar...
Finns det liv utanför jorden? Nu ska prover från Mars samlas in för att komma närmare ett svar på den frågan. Under tiden kämpar forskare med att ringa in vad som är säkra tecken på liv.
När universum bara hade funnits i ungefär 780 miljoner år hade redan supermassiva svarta hål hunnit bildas. Ett av dem fanns i centrum av en kvasar, en ljusstark galax, där det svarta hålet sände ut ofantliga jetstrålar av materia som skapade stark radiostrålning. Tretton miljarder år senare har strålningen fångats upp och avslöjar den äldsta och mest avlägsna kvasaren som har sådana radiostarka jetstrålar. Studier av avlägsna objekt som detta hjälper forskare att bland annat undersöka hur galaxerna utvecklades när universum var ungt. Studien är publicerad i The Astrophysical Journal ...
Svar av Torbjörn Tambour , matematiker, Stockholms universitet Det här är en flertusenårig fråga som fortfarande diskuteras och debatteras bland matematiker. Något svar som det råder enighet om finns alltså inte. Det finns argument både för att matematiken finns oberoende av oss och för att den hänger ihop med medvetandet. Platon menade att de matematiska objekten finns oberoende av oss i formvärlden (idévärlden). Den är skild från den fysiska världen, men vi kan komma i kontakt med formvärlden genom tänkandet. Ingen har sett en cirkel – alla cirklar vi har sett är ofullkomliga. Trots det har...