Annons

Kosmos

Nasa meddelar att det nya rymdteleskopet James Webb space telescope (JWST) kommer att skickas upp den 18 december . Med en utsiktsplats i rymden går det att se saker som är mycket svåra att observera från jordens yta. Rymdteleskopet Hubble har gett många rön om avlägsna galaxer, stjärnor och planeter sedan det sändes upp 1990, men beräknas inte fungera så länge till. Genom åren har också många andra rymdteleskop sänts upp med specialiserade instrument för att söka svar på olika frågor. JWST blir nu det största och mest avancerade observatoriet i rymden. Det kommer att kunna urskilja många...
Svar av Per Delsing , professor i experimentell fysik, Chalmers Svaret på din fråga är ja, en foton har en längd. För att resonera om detta behöver vi först påminna oss om vad en foton är och inte är. I pedagogiska bilder kan fotonen ritas som en liten kula – så handfast att det nästan verkar som att dess diameter skulle gå att mäta med ett mycket litet skjutmått. Men egentligen är fotonen ett paket av energi, ett energikvantum, som kan ha olika utbredning i olika riktningar. Fotonens längd kan därför definieras som längden hos det elektromagnetiska fält som härrör från fotonen. Prenumerera...
Hur långt är det till månen, planeterna, stjärnorna? Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund tar till en tänkt ”lodrätomobil” som sätter stadig kurs rakt ut från jordytan med farthållaren inställd på 100 kilometer i timmen. Hur lång tid tar det att komma någonstans? Den inledande tankeleken sätter saker i perspektiv, i början av boken M ot stjärnorn a . Sedan följer en rad olika kåserande essäer om företeelser, som författaren skriver, ”som fascinerar mig allra mest”. Vi får i tanken följa med till Venus, Mars och asteroiderna, men också till idéerna om en teori om allt, och till slutet av...
I början fanns i stort sett bara väte och helium. Rymden var mörk och svalnade av medan den utvidgades. Men så tändes de första stjärnorna, antagligen jättar som brann ut på några få miljoner år. De fyllde rymden med nytt ljus, vilket ändrade förutsättningarna för rymdens gasmoln. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera Kan vi se spår av dessa första stjärnor i dag? Det är den centrala frågan i First light av den brittiska astronomen Emma Chapman. Läsaren får också veta...
När Julia Ravanis studerade tycktes fysiken sakna mening och förankring – allt var bara ekvationer. I Skönheten i kaos jämför hon den teoretiska fysiken med jordnära känslor och erfarenheter.
En droppe svävar i ett elektriskt fält med hjälp av en laser. Om en enda elektron absorberas av droppen hoppar droppen en bit, och ändringen kan mätas med linjal. I denna uppdaterade version av ett klassiskt experiment har ett forskarlag i Göteborg gjort det möjligt att med blotta ögat se påverkan av en enda elektron. Källa: Nature Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera