Annons

Kosmos

Snart är det dags igen. Dygnet den 25 mars får du klara dig med bara 23 timmar. Din smarta telefon hoppar över en timme av sig själv och förhoppningsvis också din dator, men klockan på mikrovågsugnen måste du ställa om manuellt. Kanske ser du fler gäspningar än vanligt omkring dig under de första dagarna. I sju månader kommer du sedan att stiga upp en timme tidigare, och säga att klockan är sju fastän den enligt normaltiden bara är sex. Så småningom lämnas den utlånade timmen tillbaka, i år den 28 oktober. Du tycker kanske att det är skönt att få en extra vilotimme på morgonen, men om du har...
Varför studerar du fysikhumor? – Skämten dök upp i min forskning när jag studerade hur ingenjörsstudenter lär sig fysik tillsammans. Senare har jag också börjat studera föreläsningsskämt, hur lärare använder humor i sin undervisning. Skämt är väldigt talande för den miljö de uppstår i. När är humor i undervisningen något dåligt? – Rasistisk och sexistisk humor är typiskt dålig. Sådana skämt har vi dock inte sett i de situationer jag har studerat. Men även när skämten inte är riktade mot en grupp kan de få människor att känna sig uteslutna. Om en typisk fysiker alltid beskrivs som en man och...
Detta är en gammal filosofisk fråga som går tillbaka till Platon. Han menade att matematiska objekt och idéer finns oberoende av oss. Men många invände att det är ett onödigt antagande och att det räcker med att objekten samt de konstruktioner man kan göra med dessa kan beskrivas på exakt sätt via regler. Euklidisk geometri är ett gammalt sådant så kallat axiomsystem, men helt precisa system byggda på matematisk logik tillkom först för ungefär hundra år sedan. De senare är så entydiga att även datorer kan kontrollera, eller ”förstå”, om ett bevis är riktigt. Vissa matematiska idéer är så...
Hitta en mörk plats, långt från stadens ljus. Gå ut en klar natt och titta uppåt. Rakt över himlen sträcker sig ett disigt band, som en vintrig gata eller ett fågelsträck över skyn. Kanske svansen av urmonstret Tiamat, eller gudinnan Heras mjölk, stänkt över natthimlens mörker av den blivande hjälten Herakles medan han var ett dibarn. Ordet galax kommer från det grekiska ordet för mjölk. Numera har få av oss någon riktig känsla för kontakten mellan himlavalvet och legenderna om hjältar, monster och gudar. Inte heller har vi någon vardaglig relation till det mjölkvita bandet över himlen som de...
Nyligen lyckades den amerikanske ingenjören Jonathan Pace, 51 år, hitta det hittills största kända primtalet – alltså ett tal som inte är jämnt delbart med något annat tal än ett eller sig självt. Talet är 23249 425 siffror långt, vilket är nästan en miljon fler siffror än det föregående rekordet. Jonathan Pace har i 14 år deltagit i ett projekt där privatpersoner världen över söker efter nya primtal. Med hjälp av sin dator tog det honom sex dagar att komma fram till att det nya rekordtalet är ett primtal. Detta kontrollerades sedan med oberoende beräkningar. Så här stora primtal har ingen...
Om permanentmagneter hanteras korrekt så avtar inte deras magnetisering. Korrekt hantering innebär framför allt att magneterna inte ska utsättas för alltför höga temperaturer eller starka yttre magnetfält. Magnetiska material har utvecklats där magnetiseringen kan betraktas som permanent för många typiska användningsområden. Michael Faraday brukar tillskrivas upptäckten av induktion, som är en allmängiltig naturlag och nyckeln till elektriska motorers och generatorers funktion. Induktionslagen innebär att en ändring av det magnetiska flödet genom en slinga skapar ett elektriskt fält. Faraday...