Annons

läkemedel

Att hamna i i det som i dagligt tal kallas koma och vara avskuren från omvärlden utan att kunna kommunicera är för många en mardröm. Nu växer dock kunskapen om olika nivåer av medvetslöshet.
Att nanopartiklar kanske blir kvar i kroppen för evigt har skuggat förhoppningen om att kunna använda dem exempelvis för att transportera läkemedel.
För tio år handlade det om att kartlägga människans hela arvsmassa. Nu har genetikern Craig Venters forskargrupp på konstgjord väg satt ihop en hel bakteriearvsmassa.
För mycket mat och för lite motion gör att många råttor och möss i laboratorier får högt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar.