Annons

läkemedel

Det hävdar forskare från Harvard School of Public Health i Boston i USA, som har analyserat data från 162 625 personer. Personerna i studien var mellan 10 och 64 år och hade alla fått behandling för sin depression med SSRI-preparat, en typ av antidepressiv medicin som påverkar serotoninsystemet. Hos de unga under 24 år var självskadebeteende och suicidalt beteende dubbelt så vanligt om de fått högre doser antidepressiva än vad som rekommenderas. För de vuxna mellan 25 och 64 år däremot, såg man ingen ökad benägenhet att skada sig själv när de fått högre doser medicin. Forskarna bakom studien...
Genom att söka igenom hela den mänskliga arvsmassan hittade forskare vid Universität Basel 20 gener som är inblandade i att minnas negativa intryck. Ett läkemedel som påverkar ett protein som genen producerar, kunde dämpa negativa minnen. Forskarna identifierade de gener som är kopplade till negativa minnen i 349 personer som överlevt folkmord. Sedan gjordes minnestester på 40 friska personer som fick antingen läkemedel eller placebo. Läkemedlet är en redan använd allergimedicin, ett antihistamin. Tre timmar efter att försökspersonerna tagit en dos gjordes ett utförligt känslo- och...
Att hamna i i det som i dagligt tal kallas koma och vara avskuren från omvärlden utan att kunna kommunicera är för många en mardröm. Nu växer dock kunskapen om olika nivåer av medvetslöshet.
Att nanopartiklar kanske blir kvar i kroppen för evigt har skuggat förhoppningen om att kunna använda dem exempelvis för att transportera läkemedel.