Annons

läkemedel

Det saknas evidens för att antidepressiva läkemedel har långsiktiga negativa effekter, exempelvis ökad självmordsrisk. Det slår en internationell grupp forskare fast i en omfattande översikt av 45 metastudier, publicerad i tidskriften JAMA Psychology . Översikten är en av de första i sitt slag, och varje metastudie de undersökt är i sin tur en sammanställning av resultaten från många olika enskilda studier. Sammanlagt kammade forskarna igenom över 250 forskningsartiklar, för att få ett grepp om frågan som länge varit omstridd och där forskningsresultat spretat åt olika håll. Har funnits...
Att helt slå ut nybildningen av blodkärl har prövats som behandling vid cancer för att på så vis svälta tumörer, men även vid ögonsjukdomar. Man har använt en speciell antikropp för att blockera en tillväxtfaktor som krävs för att bilda kärl, kallad vaskulär endotelcellstillväxtfaktor, VEGF. Men eftersom även nerver i ögat kan behöva VEGF för att överleva, så är en total blockad inte en optimal väg att gå. Mängden nybildade kärl sänktes till hälften Nu har forskare vid Uppsala universitet med hjälp av ett slags genetisk broms på tillväxtfaktorn kunnat sänka mängden nybildade kärl med hälften...
En fråga i formuläret hos Dokteronline lyder: ”Varför och för vilken diagnos begär du den ovan nämnda medicinen?” Jag skriver att jag har gonorré. Nästa fråga: ”Har denna diagnos ställts av en läkare, och har denne läkare ordinerat medicinen ovan?”. Jag klickar på nej. Formuläret fortsätter med allmänna hälsofrågor. Gonorré är en allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt och krav på smittspårning enligt smittskyddslagen. Trots det kräver Dokteronline vare sig ett test eller ett läkarbesök. – För mig är läget glasklart. Med den här informationen ska läkaren inte skriva ut något recept på...
Bensodiazepiner verkar genom att förstärka effekten av signalsubstansen GABA i hjärnan (gammaaminosmörsyra). GABA är hjärnans viktigaste hämmande signalsubstans. Det är därför inte konstigt att bensodiazepiner har en generell, hämmande effekt på hjärnan och används för att bland annat dämpa ångest, dämpa epileptisk aktivitet, främja sömn och relaxera muskler. Förklaringen till att bensodiazepiner påverkar både hjärna och muskler är att substansen verkar i hjärnan och att hjärnan styr musklerna. GABA binder till två typer av receptorer i hjärnan. Bensodiazepiner verkar på en av dessa, GABAA...
Den aktiva läkemedelssubstansen blandas med färgämne, som sedan skrivs ut på ett ätbart papper som påminner om en oblat. Medicinen bildar en QR-kod som kan läsas av med en smart mobil. På så sätt kan både läkare och patient få information om medicin och behandling. Tanken är att skrivaren kan stå på sjukhus, apotek eller till och med hemma hos patienten. Källa: International Journal of Pharmaceuthics. Video of Edible QR-code
En enda gratislunch har ett tydligt samband med läkares benägenhet att skriva ut en viss medicin – från läkemedelsbolaget som betalat notan. Läkemedelsbolag som bjuder läkare i USA på måltider eller andra förmåner måste registrera utläggen i en databas. Nu har amerikanska forskare samkört databasen med uppgifter om vilka mediciner läkarna skriver ut. Mönstret är tydligt. Den som tar emot en enda måltid värd upp till 160 kronor är extra benägen att skriva ut en medicin från bolaget som betalar notan. För ett preparat mot depressioner var sannolikheten mer än fördubblad. Fler måltider och...