Annons

ljus

Det mänskliga ögat kan urskilja ljusets intensitet och färg. Men vi märker inte i vilket plan ljusvågorna svänger - bakom ett par polariserande solglasögon ser vi bara att det blir mörkare.
- Brytaren visar med både ljus och form när energi förbrukas, säger Marcus Björling, en av de deltagande studenterna.
Vi astronomer har länge känt till att den materia som lyser starkt nog för att synas i våra teleskop bara utgör några få procent av den samlade massan hos universums materia.
Sällan har en rymdflygning varit så uppmärksammad i Sverige som den som startade på Nobeldagen den 10 december 2006, mitt i natten svensk tid.
Svar: Det stämmer att kvoten mellan största och minsta öppning inte skiljer sig nämnvärt mellan runda pupiller och spaltpupiller.
De mätte fossila spår av den stora smällen, så långt tillbaka i tiden som det alls går att se.