Ger vädret välmående?

Mår man objektivt sett bättre i vackert väder? Alltså, om man bortser från de allmänna effekterna av att vara utomhus relativt inomhus, oavsett väder. Man känner sig ju gladare och allmänt upplyft om man går ut i vackert väder i stället för i till exempel en grå, skånsk vinter med horisontellt regn/snö. Finns det en medicinsk del i detta, exempelvis beroende på högre lufttryck eller mer ljus? Eller är det bara inbillning? Behöver en psykolog titta ut genom fönstret för att kunna göra en rättvisande bedömning av en patient med depressiva symtom? /Mats Linde

Publicerad

Värme, ljus och grönska – sommaren får oss att må bra.
Bild: Getty images

Svar av Arne Lowden, sömn- och ljusforskare, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Väder utgör verkligen en viktig påverkan för vårt välbefinnande. Forskare har studerat detta genom att ställa frågor till människor flera dagar i rad och jämföra med hur vädret varierar. Man kan mycket väl må bättre i vackert, det vill säga ofta soligt, väder, men utetemperaturen har också visat sig ha betydelse. En stor amerikansk studie visar att människor som normalt vistas där utetemperaturen är kring 10–16 °C blir gladare vid högre temperaturer. Redan vid en temperatur på 21 °C så försvinner dock denna effekt, och temperaturökningen leder i stället till ökad stress, ilska och trötthet. Detta gäller speciellt äldre personer.

Det visar sig också att kvinnor är mer känsliga för väder, framför allt vid lägre temperaturer. Vi vet även att ledbesvär liksom huvudvärk ökar vid högre temperatur och högre luftfuktighet.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Vackert väder innebär ofta en ökad ljuspåverkan som är gynnsam för vårt välbefinnande, och risken för depression är också lägre närmare ekvatorn. En solig dag kan ge oss 100 000 lux, jämfört med en mulen dag, som ger omkring 5 000 lux. Inomhus får vi sällan mer än 500 lux. Ljuset påverkar ljusreceptorer i ögat. Dessa signalerar till hjärnans aktiveringssystem (arousal system på engelska) som producerar stresshormon och aktiverar resten av hjärnan och kroppen. Att stiga ut i dagsljus innebär därför ofta en påfallande och direkt pigghetseffekt.

Vackert väder kan också, i likhet med närhet till grönska och vatten, ge positiva emotionella effekter och associationer, vilket är gynnsamt för hälsan. Studier visar att patienter med depression kan skrivas ut flera dagar tidigare om de fått vistas i rum med mycket dagsljus jämfört med om de vistas i rum med lite dagsljus.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor