Annons

Lunds tekniska högskola

Alla som använder persondatorer har någon gång varit med om program som kraschar eller gör något helt annat än man tänkt sig.
På senare år har flera olika datorstöd för att diagnostisera sjukdomar börjat användas inom sjukvården. Till de mest avancerade hör artificiell intelligens och så kallade neurala nätverk.
Den tiondel av Sveriges befolkning som tjänar mest före skatt hade under vissa år på 1910-talet mer än hälften av alla inkomster i Sverige.
I december kom det officiella beskedet: USA ska bygga en permanent bas på månen.
När trängselskatten införs i Stockholm den 3 januari 2006 kommer några bilar att slinka förbi gratis. Miljöbilar är nämligen undantagna från de nya avgifterna.