Annons

människan

Ett embryo som bedömts ha låg risk för sjukdomar som cancer och diabetes har för första gången valts ut och resulterat i en graviditet genom provrörsbefruktning. Företaget bakom projektet, Genomic Prediction, har inte berättat exakt vilka sjukdomar de testat för, bara att sjukdomarna är polygena, skriver New Scientist. Det innebär att de inte orsakas av en enda gen, utan en komplex kombination av flera. Till den gruppen hör exempelvis bröstcancer, diabetes typ 1 och 2, och vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Magnus Lundgren som forskar om organismbiologi på Uppsala universitet är positiv till...
Svar: När man som psykolog läser om Mathias levnadsmätta katt associerar man till personlighetsdraget Öppenhet, som beskriver människors grad av ”intresse för fantiserande, konstupplevelser, känslonyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar” (citat från Psykologilexikon på Psykologiguiden.se, uppslagsordet ”femfaktormodellen”). Mathias katt skulle sannolikt få ett lågt värde på denna personlighetsskala. Longitudinella undersökningar på människor visar att vi som 75-åringar i genomsnitt är något mindre öppna än då vi var yngre, men skillnaden är verkligen inte stor...
Svar: Mardrömmar med så kallade false awakenings är ett välkänt fenomen, men det finns inte mycket forskning på området. De är relaterade till så kallad lucid dreaming , det vill säga ett tillstånd när man är medveten om att man drömmer och har förmåga att påverka dröminnehållet. False awakenings kan också förekomma ihop med sömngångaraktigt beteende, men också med den känsla som frågeställaren beskriver av att vara förlamad (som är en del av den förlamning av positionsmuskler som karakteriserar REM-sömn). Vad gäller utlösande faktorer vet man mycket litet, men stress och oregelbundna...
Antalet dödsfall i Sverige orsakade av opioider är höga, och har växt under de senaste 15 åren. Det konstateras i en studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel framställda från växten vallmo, som exempelvis morfin. Det finns också i syntetiskt skapade versioner som metadon och tramadol. Medlet påverkar den del av hjärnan som kontrollerar andningen, och kan i värsta fall leda till andningsuppehåll och död. I undersökningen gick forskarteamet igenom drygt 2800 obducerade dödsfall relaterade till förgiftning...
I Sverige är risken generellt mycket låg för att ett barn dör i samband med förlossning eller som nyfödd, så kallad perinatal död. Men man vet att det sker en viss riskökning, från en alltså låg nivå, ju längre en graviditet pågår efter vecka 40. Syftet med den aktuella studien, publicerad i tidskriften BMJ , var att undersöka dessa risker och jämföra utfall av igångsättning, även kallad induktion, efter 41 respektive 42 fullgångna veckor. Det har tidigare funnits oklarheter om vad som bäst skyddar kvinna och barn. I studien ingick 2 760 kvinnor, inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige...
Malaria sprids via myggbett då parasiter överförs med myggans blodmål från en smittad person till en frisk. Sjukdomen är en stor dräpare, och årligen avlider mer än 400 000 människor i malaria. För första gången har nu forskare på ett systematiskt vis analyserat malariaparasiten Plasmodiums olika livsfaser. – Det vi har gjort är att slå ut olika gener för att förstå vad de har för betydelse, säger Ellen Bushell, parasitolog och gruppledare på Institutionen för molekylärbiologi, vid Umeå universitet. Malariaparasiten växer till sig i levern När en person blir stucken av en malariamygga lämnar...