Annons

människan

Missbruk sätter spår i den psykologiska utvecklingen på flera olika sätt. Jag kommer här främst att fokusera på alkoholmissbruk, men bilden sammanfaller ofta med andra former av substansmissbruk. Missbruk leder ofta till sämre funktion i frontalloben – hjärnans centrum för planerings- och organisationsförmåga, konsekvenstänkande och impulskontroll. Ju tidigare missbruket påbörjats, desto större är risken att hjärnans utveckling påverkas negativt – och just frontalloben är extra sårbar då den utvecklas fram till cirka 25-årsåldern. Hjärnans belöningssystem påverkas också med tiden av missbruk...
Resultaten från den största svenska befolkningsstudien av svenska folkets sexuella och reproduktiva hälsa visar på stora skillnader mellan könen. 58 procent av den svenska befolkningen anser att de har ett bra sexliv, men samtidigt säger 42 procent av kvinnorna att de har upplevt sexuella trakasserier och 39 procent att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. – Studien slår fast att vi inte har nått jämlikhet när det gäller sexuell hälsa, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten som arbetat med rapporten. Av svenska män säger bara var tionde man att de har upplevt sexuella...
Enligt ett nytt lagförslag bör det bli förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med komplementär- och alternativmedicinska metoder. Tidigare har förbudet gällt cancer, diabetes och epilepsi. Det nya lagförslaget omfattar alla typer av allvarliga diagnoser, som psykos, ALS och hjärtsvikt. Förslaget baseras på ett delbetänkande som analyserat forskning inom komplementär- och alternativmedicin, KAM. Årligen publiceras 5 000 studier inom detta ämnesområde, motsvarande 0,5 procent av all medicinsk forskning. Populärast är akupunktur, homeopati och body-mind-terapier. Enligt rapporten är det...
Med ojämna mellanrum sveper ett konstgjort ögonlock över en tredimensionell modell av ögats yttersta lager. Amerikanska forskare har byggt den blinkande apparaten för att testa nya läkemedel mot torra ögon och andra ögonsjukdomar. Apparaten innehåller mänskliga celler odlade till vävnader som ska efterlikna hornhinnan och den omgivande slemhinnan. Forskarna hoppas att systemet i framtiden även ska kunna användas i tester av kontaktlinser, smink och andra konsumentprodukter. Källa: Nature Medicine .
Stephan Rosshart, immunolog vid universitetet i tyska Freiburg, har ägnat veckor åt att fånga möss på hästgårdar. – Jag ville ha tag i vilda möss på grund av deras mikrober, säger han. Vid födseln får vilda musungar mängder av mikrober från sin mamma. Bakterier, virus och andra mikroorganismer följder med genom livet och påverkar hur immunsystemet utvecklas. Laboratoriemöss är annorlunda. De är inavlade för att minimera effekten av genetiska skillnader. Dessutom växer de upp i en nästan steril miljö och har därför en torftig flora av mikrober. Stephan Rosshart och hans medarbetare misstänkte...
Forskare har analyserat prover från drygt 1 700 smittade patienter på hundratals sjukhus i 32 länder. Resultaten visar att mer än hälften av de resistenta bakterierna var genetiskt lika andra stammar från samma sjukhus. Det tyder på spridning mellan patienter på sjukhusen, enligt en rapport i tidskriften Nature Microbiology . År 2007 avled 341 människor i Europa på grund av att de blivit infekterade av Klebsiella pneumoniae med resistens mot karbapenemer. År 2015 hade siffran mer än sexfaldigats till 2 094. Forskarna anser att utvecklingen går att hejda med bland annat bättre hygien och...