Annons

människan

I Sverige kan kvinnor utan livmoder få en genom transplantation från en levande donator, inom ramen för forskningsprojekt. Hittills har tolv barn fötts med hjälp av metoden i Sverige. I dagsläget behöver den som vill delta i forskningen dock hitta en egen donator. Rekommendationen är av medicinska skäl en släkting. Den som donerar kan befinna sig på endera sida av klimakteriet. Men även om yngre kvinnor kan bli givare bör donatorn vara klar med sitt eget barnafödande, av uppenbara skäl. Därför faller valet ofta på deltagarens mamma. I dag vet vi mycket lite om hur det är att söka efter en...
Social ångest debuterar oftast innan femton års ålder och innebär en stark och ihållande rädsla för att bli granskad eller bedömd i sociala sammanhang. Kognitiv beteendeterapi, kbt, har tidigare visat sig hjälpa. – Men eftersom tillgången till psykologer som kan ge behandling ansikte mot ansikte är begränsad ville vi undersöka hur internet-kbt fungerar, säger Martina Nordh, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, och studiens förstaförfattare. Det är viktigt att sätta in effektiv behandling så snart som möjligt för att problemen inte ska...
Talgoxar är vanliga i hela Europa och det är sedan tidigare känt att fåglar från olika europeiska populationer är genetiskt ganska lika varandra. Nu kommer dock oväntade forskningsresultat. I en ny studie har forskare identifierat tydliga genetiska skillnader mellan talgoxar som lever i städer jämfört med talgoxar som lever i lantlig miljö. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications . Generna skiljer sig åt – Talgoxar som lever i städer är mer aggressiva och innovativa. De är så illa tvungna att vara lite tuffare för att komma åt mat. Det här vet man sedan tidigare, men man har...
Tidig och korrekt diagnos är viktigt vid Alzheimers sjukdom. Forskning & Framsteg har tidigare bland annat skrivit om nya slags blodtest och kombinationer av blodprov och minnestest . Problemet vid alzheimer har varit att de metoder som används för att verifiera diagnosen – positronemissionstomografi, PET, och prov på ryggvätskan – är dyra och komplicerade och enbart utförs på specialistmottagningar. – Dessutom krävs neuropsykologiska bedömningar som tar 90 minuter, något som inte kan göras på vårdcentralen, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare...
Låt kroppens eget immunförsvar bekämpa cancern. De senaste åren har olika typer av immunbehandling slagit igenom inom cancervården. Men de befintliga metoderna fungerar inte för alla former av cancer. Nu försöker svenska forskare dyrka upp motspänstiga tumörer.
Nästan var tredje person i Sverige beräknas drabbas av depression vid minst ett tillfälle under livet. En vanlig förklaring till sjukdomen är brist på signalämnet serotonin i hjärnan. Den behandling som oftast erbjuds är SSRI-läkemedel, som hjälper hjärnan att behålla sitt serotonin, se faktaruta. Jonas Svensson är psykiater och forskare vid Karolinska institutet, där han intresserat sig för om serotoninsystemet är mer dynamiskt än man trott. – I mer än 50 år har vi kopplat serotonin till depression. Men är depression kopplat till en medfödd skillnad i serotoninsystemet eller sker det en...