Annons

människan

Stephan Rosshart, immunolog vid universitetet i tyska Freiburg, har ägnat veckor åt att fånga möss på hästgårdar. – Jag ville ha tag i vilda möss på grund av deras mikrober, säger han. Vid födseln får vilda musungar mängder av mikrober från sin mamma. Bakterier, virus och andra mikroorganismer följder med genom livet och påverkar hur immunsystemet utvecklas. Laboratoriemöss är annorlunda. De är inavlade för att minimera effekten av genetiska skillnader. Dessutom växer de upp i en nästan steril miljö och har därför en torftig flora av mikrober. Stephan Rosshart och hans medarbetare misstänkte...
Forskare har analyserat prover från drygt 1 700 smittade patienter på hundratals sjukhus i 32 länder. Resultaten visar att mer än hälften av de resistenta bakterierna var genetiskt lika andra stammar från samma sjukhus. Det tyder på spridning mellan patienter på sjukhusen, enligt en rapport i tidskriften Nature Microbiology . År 2007 avled 341 människor i Europa på grund av att de blivit infekterade av Klebsiella pneumoniae med resistens mot karbapenemer. År 2015 hade siffran mer än sexfaldigats till 2 094. Forskarna anser att utvecklingen går att hejda med bland annat bättre hygien och...
Du har helt rätt i att kunskap från hjärnavbildningsstudier kan användas i många olika sammanhang. Sedan den första studien med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) publicerades 1991 har fältet fullkomligt exploderat. Den mesta forskningen görs inom traditionella områden, såsom samspel mellan hjärnan och exempelvis minnesfunktioner, uppmärksamhet och emotion samt i relation till olika kliniska frågeställningar. Men fler och fler nya områden växer fram, till exempel ”neuroekonomi” och ”lögnens anatomi”, vilka diskuteras av Lone Frank i boken Neurorevolutionen: Hur hjärnforskningen...
1 | Varför behövs en bok om beröring? – Det finns en stor okunskap om hur viktigt det är med fysisk närhet för att vi ska må bra och känna oss trygga och lugna. Jag tror det beror på att området anses flummigt och luddigt. Men beröring angår precis alla varje dag. Det krävs inga långa, smekande kramar eller massage för att ha effekt. Beröring handlar mycket mer om att jag lägger min hand på en kollegas axel samtidigt som jag frågar om jag ska hämta en kaffe. 2 | Borde vi ta mer i varandra? – Ja. Många studier har visat att lätt, kortvarig beröring får människor att bli mer sociala och...
Gränsen mellan jaget i form av den egna kroppen och resten av världen är något helt grundläggande. Vi tänker oftast inte på den, men om någon kliver för nära reagerar vi starkt. Den amerikanske hjärnforskaren Michael Graziano har ägnat decennier åt att studera specifika celler i hjärnan som larmar när något eller någon passerar denna gräns. Han beskriver ett fascinerande system som långt under medvetandets yta hjälper oss att manövrera i en värld av fysiska föremål som stolar och bord och – inte minst – andra människor. Den osynliga skyddsbarriären är som störst runt huvudet och smalnar av...
När det gäller mediciner finns massor av information om biverkningar. Det är bara att ta en titt på den lilla lappen som enligt Läkemedelsverkets krav ligger inknölad i alla läkemedelsförpackningar. Alvedon är en vanlig huvudvärkstablett. Texten på den så kallade bipacksedeln består till mer än hälften av varningar för biverkningar, risker vid överdosering och andra komplikationer. För malariamedlet Lariam – känt för komplicerade biverkningar – är motsvarande andel hela tre fjärdedelar. Ett särskilt avsnitt förklarar att medicinen kan vara farlig för patienter med nedsatt leverfunktion eller...