Annons

människan

En sommarnatt i juni 1998 var hjärnforskaren Christof Koch ute på en barrunda tillsammans med filosofen David Chalmers i den nordtyska staden Bremen. Båda var i Bremen som talare under en konferens om medvetandet. Framåt småtimmarna föreslog Christof Koch ett vad. Han satsade en låda ädelt vin på ett genombrott i forskningen om medvetandet inom 25 år, alltså senast 2023. I dag är Christof Koch och David Chalmers två av världens mest tongivande personer när det gäller forskning om medvetandet. Christof Koch är chef för The Allen institute for brain science i Seattle, USA. Institutets...
Slemmasken långsnöre ( Lineus longissimus ) är inte bara världens längsta djur, utan också det giftigaste i den svenska djurvärlden. Uppsalaforskare har analyserat slemmaskens gifter och tror att de skulle kunna användas för insektsbekämpning i jordbruket. Långsnöremasken blir max en centimeter tjock men upp till 50 meter lång. Den lever i havet, bland annat längs Sveriges västkust. När masken retas utsöndrar den stora mängder tjockt, giftigt slem som paralyserar och dödar exempelvis krabbor. Ännu vet forskarna dock inte om giftet används för jakt eller försvar. Om du hittar masken som ett...
5 frågor till TORBJØRN ekrem, professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1 | Vad är poängen med att ta fram streckkoder för alla arter? − Vi skapar ett referensbibliotek för att kunna identifiera arter mycket mer effektivt än med vanliga metoder. I ett litet vattenprov från en sjö finns till exempel dna-spår från alla fiskar som lever i sjön. Om vi analyserar vattenprovet och jämför med vårt streckkodsbibliotek kan vi få en komplett artlista, i stället för att provfiska. Vi kan också ta ett prov på en fiskpinne och se vilka arter som ingår i den. På så sätt kan vi stoppa...
Fotboll är unik sport på många sätt, bland annat genom att vara den enda idrotten där deltagarna avsiktligt klipper till en boll med huvudet. Det kan vara riskabelt med tanke på att hjärnan är stötkänslig. Oro för att nickar ska ge bestående skador ledde till att det amerikanska fotbollsförbundet US Soccer Federation år 2016 införde totalt nickförbud för spelare yngre än elva år. Spelare i åldrarna elva till tolv får ägna maximalt en halvtimme per vecka åt nickträning, eller som mest femton till tjugo nickar. – Det är rimliga regler som vi borde ha även i Sverige, säger Martin Ingvar,...
Tobak är den beroendeframkallande drog som slår allra hårdast mot jordens befolkning. Rökning fördärvar årligen 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår, ett mått som motsvarar förlorad levnadstid på grund av sjukdom eller död. Motsvarande siffra för alkohol är 85 miljoner år. Amfetamin, cannabis, kokain, heroin och andra droger som på de flesta håll är olagliga kostar årligen 28 miljoner funktionsbaserade levnadsår. Det betyder att tobak och alkohol tillsammans drabbar världens folkhälsa uppåt tio gånger hårdare än andra droger sammanlagt. Siffrorna bygger på tillgänglig statistik från hela...
Spelar det någon roll hur lik ens terapeut är en själv? Inte särskilt, visar en studie publicerad i Journal of Clinical Psychology . Forskarna lät 28 psykoterapeuter och 547 patienter, som behandlades för depression, svara på skattningsformulär om den terapeutiska situationen. Det hela pågick under sju behandlingsveckor med syftet att kartlägga hur kön, ålder och inkomst påverkar den terapeutiska alliansen, det vill säga bandet mellan terapeut och patient. Det visade sig att en bra terapeutisk allians lättast uppstod när psykoterapeuten var yngre eller jämnårig med patienten. Dessutom spelade...