Annons

människan

Familjen Galvin består av makarna Don och Mimi och deras tolv barn, tio söner och två döttrar födda mellan 1945 och 1965. På ytan är Galvins en katolsk mönsterfamilj. Bakom fasaden råder kaos till följd av att ett efter ett av barnen försvinner in i vanföreställningar. Sammanlagt sex pojkar får diagnosen schizofreni. Flickorna klarar sig. Huvudfokus ligger på yngsta dottern Mary. Hon pendlar mellan viljan att göra allt för sina sjuka bröder och en längtan efter ett eget liv långt från galenskapen på Hidden Valley Road. Författaren Robert Kolker ger i Barnen på Hidden Valley Road en klarsynt...
För tre år sedan reste den brittiska neurologen Suzanne O’Sullivan till Horndal utanför Avesta i Dalarna, för att träffa Nola som legat till sängs i ett och ett halvt år. Flickan var okontaktbar. Både Nola och hennes syster hade diagnosen uppgivenhetssyndrom. Sjukdomen drabbar barn i familjer som söker asyl och är extremt ovanlig utanför Sverige. I sin bok Sleeping beauties – and other stories of mystery illness , utforskar Suzanne O’Sullivan något hon kallar funktionella neurologiska störningar. Bland annat berättar hon om grisi siknis (galensjukan) bland flickor inom den centralamerikanska...
Unga chefer mår sämre och känner sig mer stressade i sin roll jämfört med äldre chefskollegor. De har också mindre tro på sig själva, underskattar sin förmåga att leda och riskerar i högre grad utmattning och depression på grund av arbetsbelastning. Äldre chefer å sin sida är mer nöjda med sin arbetsmiljö och trygga både i sitt ledarskap och sin plats i organisationen, visar ny forskning vid Karolinska institutet. Malin Mattson Molnar Bild: MTO Säkerhet AB Samtidigt skattas unga chefer högre av medarbetare i alla åldrar, visar en ny enkätstudie inom samma forskningsprojekt (se faktaruta) vars...
Att semestra mellan en vecka och tre månader i områden kända för att ha hög förekomst av antibiotikaresistens innebär i de flesta fall att man kommer hem bärandes på resistenta bakterier och resistensgener i magtarmkanalen. Det visar en studie publicerad i Genome Medicine . På vissa håll i världen, där antibiotika används flitigt, är resistenta bakterier vanliga, medan de på andra håll är mer sällsynta. Att bakterierna har börjat tåla antibiotika beror ofta på att de har ett skydd i form av en eller flera resistensgener – gener som kan hoppa från en bakteriesort till en annan. Den nya studien...
Antidepressiva läkemedel som SSRI-preparat tar oftast flera veckor på sig att börja verka. Men i en tidigare studie visade forskare att en ny sorts behandling där deltagare andades in lustgas, eller dikväveoxid, lindrade depressiva symtom redan efter ett par timmar. Deltagarna följdes dock bara under ett dygn, och om effekten höll i sig längre än så var därför oklart. Men nu har samma forskare genomfört en ny studie som visar att effekten kan sitta i under två veckor, eller ännu längre. Lustgas i olika doser Peter Nagele Bild: University of Chicago I studien ingick drygt 20 personer med...
Nyligen godkändes en ny medicin mot Alzheimers sjukdom i USA. Men beslutet är omstritt. Demensforskaren Anders Wimo anser att två saker krävs innan det är vettigt att använda medicinen i Sverige: Bättre vetenskapligt underlag och ett lägre pris.