Annons

människan

Det är en tunn bok, drygt hundra sidor bara, om tillvarons största gåta: Hur kommer det sig att subjektiva upplevelser finns över huvud taget? Varför är vi inte zombier? Och vad skiljer en hjärna från andra föremål? Din hjärna är gjord av samma slags atomer som allt annat – men är den enda klump materia du kan uppleva från insidan. Den amerikanska författaren Annaka Harris nya bok hamnade snabbt på New York Times bästsäljarlista. Det är välförtjänt. Texten är lättillgänglig och ger en god bild av hur dagens filosofer och hjärnforskare resonerar om medvetandet. Annaka Harris ger stort utrymme...
Det här med sömnmediciner är en komplex fråga, och för att göra det än knepigare ger olika sömnmediciner olika effekter på sömnen för olika personer. I många fall – kanske de flesta – kan det vara bättre att inte ta sömnmedicin, utan att helt enkelt vänta ut att sömntrycket ger effekt. I normalfallet finns ingen anledning att vara orolig över några nätters kortare sömn, utan kroppen tar igen det när behovet blir stort nog. Förlorad sömn tas också igen i djup snarare än i tid. Det betyder att om man har sovit kortare än vanligt en period kommer man att sova djupare när man väl sover, och...
Visst har det funnits ett evolutionärt tryck för människor och andra djur att undvika faror, vilket i sin tur har påverkat vår hjärna och hur den reagerar på sådant som kan vara farligt. Men det är bara en sida av myntet. Samtidigt har det funnits ett evolutionärt tryck att trotsa faror (i synnerhet icke-livshotande sådana) då detta gör det möjligt för oss att utforska vår miljö, hitta föda, partner och så vidare. Att undvika sådant som kan vara farligt innebär alltså en kostnad, och överdriven försiktighet är helt enkelt inte bra för överlevnad och reproduktion. Hos människor tar detta sig...
1 | Varför skrev du boken? – En utgångspunkt var att mänskligheten under nästan hela sin tid på jorden levt i en värld som såg helt annorlunda ut än den gör i dag, en värld utan elektricitet, bilar, datorer och mobiltelefoner. Och det har format vår hjärna. En annan utgångspunkt var att jag för något år sedan laddade ner en app för att mäta min egen skärmtid. Jag fick veta att den var två timmar per dag – och att jag därmed tillhörde den femtedel som använder telefonen minst! Snittet ligger på omkring tre timmar och ökar snabbt. Jag ville förstå vad det här gör med oss. 2 | Är inte skärmtid...
Hela tiden tillkommer nya fakta. I en levande hjärna pågår ett myller av kemiska, elektriska och biologiska processer som går att mäta objektivt i laboratorieexperiment. Men den rymmer också något mer. Till skillnad från levern eller njurarna är hjärnan kopplad till ett subjektivt perspektiv, en inre värld av medvetna upplevelser – som inte låter sig fångas med dagens mätmetoder. Naturvetenskapen är enormt framgångsrik när det gäller att beskriva allt som går att mäta objektivt. Det återstår att se om den också kan hitta en plats för medvetandet. Här några intressanta siffror om vår hjärna 20...
Föräldrar som läser ihop med sina barn använder sällan bryska metoder. Och läsningen gör det lättare för barn att koncentrera sig. Det hävdar forskare vid Rutgers university , USA. Forskarna undersökte hur 2 165 mammor läste ihop med sina barn vid ett och tre års ålder. Forskarna hittade en stark koppling mellan läsning och såväl barnens som mödrarnas beteende. De mammor som läste med sina barn vid ett års ålder var sällan ovänliga mot barnen när dessa fyllt tre år. Och de mammor som ofta ägnade sig åt högläsning med sina treåringar tog sällan till tuffa tag efter att de fyllt fem år. De barn...