Annons

människan

Åldrandet är den största riskfaktorn för att få alzheimer. Forskning visar att tätt därefter kommer att vara kvinna. Varför?
Under evolutionen har däggdjurens arvsmassor genomgått stora förändringar. Men vissa delar har konserverats vilket tyder på att de har en viktig funktion. En mutation på en sådan plats i arvsmassan kan därmed leda till sjukdom. Ett sätt att hitta dessa nyckelområden är att jämföra den genetiska koden hos ett stort antal däggdjur. Det är just vad projektet Zoonomia går ut på. Hitta orsak till cancer och schizofreni – Grundmålsättningen är att ta fram data som kan användas för att hitta orsaken till sjukdomar som cancer och schizofreni hos människor, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i...
En svampsjukdom är på väg att utrota asken. Om den dör ut kommer den att ta minst 50 andra arter med sig i graven. Hoppet står nu till ett litet antal resistenta träd. Forskarna jobbar febrilt med att att kartlägga deras genetik och kemi.
Forskarna kommer att arbeta i ett sexårigt tvärvetenskapligt projekt, som får 100 miljoner kronor av Europeiska forskningsrådet och ska ledas av Kristian Kristiansen , professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och en av världens främsta bronsåldersforskare. Perioden som ska studeras sträcker sig från jordbrukets ankomst till Europa kring 6.000 före vår tideräkning till bronsålderns slut cirka 500 f.v.t. – Vi ska göra något som aldrig har gjorts tidigare: samköra befintligt arkeologiskt material med miljödata och genetiska analyser i stor skala, ”big data”. Vi ska använda tusentals kol...
Hela studien kretsade kring experiment utförda i en stor bur, med tre sammankopplade mindre burar inuti. I en av dem fick mössen injektioner med kokain, i en annan fick de saltlösning. I mitten en bur där mössen inte fick några injektioner alls. I ungefär en vecka gavs mössen injektioner varje dag – varannan med kokain, varannan med saltlösning. I samband med injektionen fick de röra sig fritt i respektive bur i cirka 30 minuter, med burdörren stängd. Målet var att mössen skulle associera kokainet eller saltlösningen med den plats där injektionerna gavs. Mössen var uppdelade i två grupper med...
Varje år får omkring 60 svenskar ett nytt hjärta. Ett år efter transplantationen bedöms risken för komplikationer vara så pass låg att det räcker med uppföljningar en gång om året. Alla patienter känner sig däremot inte emotionellt och psykiskt återhämtade efter det där första året. Den slutsatsen drar Matilda Almgren , som doktorerat vid Lunds universitet med en avhandling där hon bland annat djupintervjuat 14 hjärtmottagare. Hon har själv tidigare jobbat med transplantationer, som intensivvårdssjuksköterska. – När jag analyserade intervjuerna framgick det att ovissheten var en väldigt stor...