Annons

människan

Svenska kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år och kvinnornas bilder granskas av två oberoende radiologer. Trots ett väl utvecklat screeningprogram med hög närvaro kan det dyka upp cancer mellan kvinnans screeningtillfällen, så kallade intervallcancrar. Dessa är ofta mer avancerade och kopplade till en ökad dödlighet. Karin Dembrower, bröstradiolog vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet, har tillsammans med forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat och testat en algoritm...
Amerikanska forskare har tagit fram ett nytt preventivmedel i pillerform, vars prototyp genomgått ett inledande test på tre grisar. Pillret stannar 21 dagar i magen genom att veckla ut sig till en liten stjärna när den yttre kapseln lösts upp. Stjärnan är fem centimeter bred, med sex armar bestående av ett polymer laddat med progesteron – samma könshormon som finns i hormonspiraler. Mekanismen stannar vid nedre magmunnen där den långsamt släpper ut dosen. Lätt att glömma ta piller varje dag Av alla metoder för preventivmedel är piller bland de mest populära. De är smärtfria och enkla, men...
Det senaste halvåret har det i USA rapporterats om ett stort antal lungskador som har gått att koppla till användning av e-cigaretter, ett bruk som kallas vejpning. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers of Disease Control, CDC, handlar det om 2.290 misstänkta fall, varav 47 dödsfall. Två svenska fall den senaste månaden Den 9 december gick Giftinformationscentralen i en artikel i läkarförbundets tidning Läkartidningen ut och varnar läkare för att man misstänker att två fall av lungskador den senaste månaden kan kopplas till vejpning. – Det är jätteviktigt att vi som läkare har...
Lyssna på artikeln: Efter en blodpropp går det efter några månader att se att syrebristen i det drabbade området gett upphov till nya blodkärl. Att nybilda kärl är ett långsamt sätt för kroppen att hantera syrebrist, eller hypoxi som det heter på läkarspråk. Betydligt snabbare är att slå på en gen som bildar ett hormon kallat erytropoetin, EPO, som signalerar till benmärgen att kroppen behöver fler röda blodkroppar. Systemet slår exempelvis på vid vistelse på hög höjd där syrehalten är lägre än vid havsytan. Detta utnyttjar idrottsmän vid ”höghöjdsträning”, ett sätt för att få bättre...
Du säger att detta är helt ny mat för mänskligheten, vad är det som är nytt? − Bakterien vi använder har inte använts förut, varken till mat eller något annat. Quorn, spirulina och chlorella är också mikrobiella livsmedel, men de är andra organismer och odlas annorlunda. Vad gör detta helt annorlunda från till exempel Quorn? − I båda fallen är huvudprodukten en odlad mikroorganism. Skillnaden är att Quorn är en svamp som kräver socker som råmaterial. Vår bakterie behöver bara kol från luftens koldioxid, väte som tillverkas genom att dela vatten med elektricitet, och ammoniak, vilket liknar...
I ett samarbete mellan Human Tissue Lab vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds Universitet vill forskarna skapa lungvävnad på laboratoriet. Tanken är att då kunna tillvarata de donerade lungor som i dagsläget inte kan transplanteras. Darcy Wagner, bioingenjör och universitetslektor vid Lungbioengineering och regeneration, samarbetar med Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och överläkare i thoraxkirurgi och hjärt-lungtransplantation och de har i en artikel i European Respiratory Journal beskrivit hur ny lungvävnad skulle kunna skapas. I...