Annons

människan

Den amerikanska bloggaren Heather Armstrong är en framgångsrik influencer , vilket betyder att hon bloggar om sitt liv på ett sätt som ger många följare och därmed intäkter från annonsörer. Från början låg fokus på dråpliga historier om föräldraskapets vedermödor. Nu skriver hon om depressioner. Efter en 18 månader lång kamp mot en svår depression bestämde sig Heather Armstrong för att delta i ett experiment. Som en av tio försökspersoner fick hon injektioner med det mjölkvita narkosmedlet propofol vid tio tillfällen. Förhoppningen var att det skulle häva depressionen. Heather Armstrong...
Det finns många olika anledningar till varför grupparbeten ibland fungerar bra och leder till positiva erfarenheter hos gruppmedlemmarna och ibland vice versa. Forskning har till exempel visat att det finns många starka processer som påverkar gruppmedlemmarna på en omedveten nivå. En av de viktigaste faktorerna för hur gruppens medlemmar gemensamt kommer att ta sig an uppgiften och vilka processer som kommer att utvecklas i gruppen är gruppuppgiften. Om uppgiften är utformad så att den uppmuntrar till samarbete, gemensam ansträngning och att allas bidrag behövs ökar möjligheten för ett...
Varje år dör omkring 700 000 människor i världen på grund av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Om ingenting görs beräknas tio miljoner människor drabbas år 2050. Samtidigt sprider sig tuberkulos, som dödar 1,5 miljoner årligen. Sjukdomen kräver en tuff antibiotikabehandling som måste pågå i minst ett halvår. Det leder till att många slutar i förtid – vilket i sin tur bidrar till att fler bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Tuberkulosbakterien, Mycobacterium tuberculosis , bildar en mer robust form i kroppen, som är svår att komma åt med antibiotika. På...
Hjärna och nervsystem kan se mycket olika ut i djurvärlden. Korpar har till exempel fler hjärnceller per gram hjärna än en människa, bläckfiskar kan ha hjärnan i armarna och många spindlar har stora hjärnor för att kunna spinna komplicerade nät. Och sjöpungarna avvecklar hjärnan när de blir vuxna. Korpens hjärna har många nervceller Ett gram korphjärna innehåller närmare tre gånger så många nervceller som ett gram människohjärna. Och korphjärnans intelligenscentrum, palladium, innehåller hela 14 gånger fler nervceller per gram än vad man finner i människans hjärnbark. Det förklarar varför...
Att ungas humör kan försämras av sömnbrist, det är något forskningen har vetat länge och är ingen nyhet i sig. Men studier för att se om äldre påverkas lika mycket har lyst med sin frånvaro, fram till nu. Forskare vid Stockholms universitet utsatt både unga och äldre för en sömnlös natt – och sett att äldre klarar sig bättre. Lika sömniga – olika humör Forskargruppen delade in 218 helt friska personer i två grupper. Den ena fick sova hemma som vanligt, medan den andra stannade uppe en hel natt i sömnlabbet. Grupperna bestod av både yngre och äldre, i åldrarna 18 - 30 och 60 - 72 år. Dagen...
Årligen insjuknar omkring 650 svenskar i sjukdomen multipel skleros, MS, men för de flesta drabbar inte sjukdomen lika skoningslöst som tidigare varit fallet. En stor, svensk registerstudie omfattande drygt 7 300 svenskar som insjuknade mellan 1995 och 2010, slår fast att den som drabbas av MS idag löper mindre risk att få bestående men, än vad som var fallet för 25 år sedan. – För varje år som går minskar risken för nyinsjuknade att drabbas av funktionshinder med cirka 5 procent i jämförelse med årskullen innan. Det är en snabb utveckling som de flesta bedömare tillskriver bromsmedicinerna...