Annons

människan

Innerörats olika delar som har med hörsel och balans att göra är inneslutna i tinningbenet, ett av kroppens allra hårdaste ben. Med en ny form av röntgen, kallad synkrotronröntgen, har det för första gången gått att i detalj studera det kärlsystem som tros reglera flödet av så kallad endolymfa. Denna salthaltiga vätska är nödvändig för att både hörseln och balansen ska fungera. Studien med de nya resultaten är publicerad i Scientific Reports . – Själva avbildningen gjorde våra kollegor i Kanada, men de behövde sedan hjälp att tolka bilderna och kontaktade då min handledare, seniorprofessor...
2019 sade Googles hälsochef David Feinberg att deras sökmotor används för 70 000 sökningar om hälsa – per minut , eller tre och en halv miljard gånger om året. Förutom sajter med sjukdomsinfo finns verktyg i form av gratisappar och hemsidor där man kan mata in symtom och få en lista över möjliga diagnoser. Dessa verktyg är dock mycket opålitliga, visar en ny studie i The Medical Journal of Australia . Verktygen tävlade mot läkare Det forskarna använde för att testa diagnostiken var 48 olika exempel på patienter. Dessa hade forskarna skapat själva genom att hämta symtom och sjukdomsbild från...
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
Budskapet är möjligen ångestdämpande för föräldrar: Den enskilt viktigaste faktorn som formar en människa är hennes arvsmassa. Föräldrarnas ansträngningar och tillkortakommanden, liksom skolans, har i långa loppet mindre betydelse. Robert Plomin är professor i beteendegenetik vid King’s College London. I boken Blue print summerar han mer än fyra decennier av forskning om hur olika personlighetsdrag kan tänkas hänga samman med det biologiska arvet. Mycket bygger på studier av tvillingar runt om i världen, inklusive Sverige. Forskningen visar att olika genvarianter som var för sig bidrar...
Några vilda släktingar till odlade växter som skulle behöva bättre skydd i naturen och hos genbanker, enligt en rapport från det nordiska genresurscentret NordGen . Beta Blåbär Blåhallon Dvärgtranbär Gräslök Hallon Hassel Hjortron Lingon Odon Sparris Strandkål Svarta vinbär Sötkörsbär Tranbär Trädgårdsvinbär Vildapel Åkerbär Källa: NordGen
Valarna är hovdjur och papayan en senapsväxt. Falkarna är närmare släkt med talgoxar än med hökar. Dna-analyser har ritat om arternas utvecklingsträd. Men Linné hade inte fått allt om bakfoten – mycket av hans systematik håller än.