Annons

människan

Under operationer spelar kirurgteamet ofta musik i högtalare för att bli mer fokuserade och hitta ett lugn. I en del studier som undersökt detta syns en positiv effekt på kirurgin, medan andra visat på motsatsen. Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet gjort en sammanställning av de studier som finns publicerade inom området för att ta reda på hur det faktiskt ligger till. Lugn musik ökade effektiviteten När forskarna gallrat bort studier med låg kvalitet återstod bara sex stycken. Av dessa pekade majoriteten på en positiv effekt. Bland annat blev kirurgerna mer effektiva, mer...
I dag behövs ett avancerat laboratorium och flera timmars arbete för att se om en patient är smittad eller inte. En ny metod ger svaret inom en halvtimme: rosa eller gult.
Minst 25 röster från olika vårdyrken hoppas Erika Wall samla till det nya forskningsprojektet vid Mittuniversitetet. Hittills har hon intervjuat sex personer – undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tanken är att en del av studiens resultat ska kunna presenteras redan före sommaren. – Det känns viktigt att få ut den så snart som möjligt till dem som kan dra nytta av kunskapen om vårdpersonalens upplevelser, säger Erika Wall. Hon är sociolog och har arbetet med riskforskning i tio år. En del av materialet hon nu samlar in rimmar väl med vad tidigare forskning visat. – Vi vet att man rätt...
De senaste veckorna har det inte blivit mycket plugg för Robin Sandström och André Gerbaulet som läser systemteori respektive statistik och dataanalys på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Från tidig morgon till sen kväll har de jobbat med ett verktyg som kan förutse hur olika åtgärder påverkar smittspridningen av covid-19. Både själva verktyget och koden ligger öppet på nätet för vem som helst att ta del av. – Vi ville själva förstå matten bakom spridningen av viruset, säger Robin Sandström om drivkraften till varför de skapade verktyget. Modellen har använts för sars De valde en...
Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskare skapat en tredimensionell bild av ett viktigt protein hos coronaviruset. Genom att hitta läkemedel som förstör proteinet kan det bli möjligt att bekämpa viruset. En liknande strategi har visat sig fungera bra vid hiv-infektioner. Med utgångspunkt i den tredimensionella bilden har forskarna tagit fram ett experimentellt läkemedel som de testat på möss. Mössen drabbades inte av några allvarliga biverkningar, enligt en rapport i tidskriften Science .
Sedan mitten av februari har halterna av kvävedioxid sjunkit med 10 procent per vecka i norra Italien (se grafik här) . Minskningarna sammanfaller med att kraftiga begränsningar i befolkningens rörelsefrihet infördes (dessa har nu utökats till att gälla för hela landet). Liknande trender kan ses på flera håll i Europa. Det visar mätningar utförda av europeiska rymdorganisationens, EAS:s, satellit Sentinel–5P. Kvävedioxid är en röd-brun gas som är mycket hälsofarlig. Biltrafiken är den främsta källan till kvävedioxidutsläpp i tätorter. När befolkningen sätts i karantän så minskar bilismen och...