Annons

människan

En dubblering på mindre än tre år. Så ser trenden ut när det gäller förskrivning av sömnhormonet melatonin – trots dåliga kunskaper om biverkningar på lång sikt.
Problemet med att bakterier blir resistenta mot olika slags antibiotika har F&F tidigare skrivit om, senast i F&F 5/2020 och F&F 2/2020 . Stig Wall, emeritusprofessor inom epidemiologi vid Umeå universitet, har sökt efter vetenskapliga artiklar som i titeln innehåller ordet antibiotikaresistens, vilket var drygt 430.000 stycken. Bara 0,25 procent av artiklarna hade även med sökordet ”förebyggande” i sammanfattning eller titel. – Det var lite förvånande att andelen var så pass låg, men de 399 artiklarna var ändå tillräckligt att läsa, säger han. I sammanställningen av deras...
För att ett donerat hjärta ska resultera i ett lyckobesked för någon på en väntelista förutsätter det att organet hinner transporteras till mottagaren i tid. Med dagens vanligaste metod kyls hjärtat ned och transporteras på is. Där kan det ta stryk om det ligger i mer än fyra timmar. En förvaringstid på tolv timmar skulle räcka för att skicka ett hjärta mellan kontinenter. Det skulle även öka marginalen om en organtransport försenas, eller om en mottagare tar längre tid att förbereda för sitt nya hjärta. Forskare vid Lunds universitet har sedan tidigare tagit fram en behållare där grishjärtan...
Människan är chanslös mot maskinerna i ännu en tävlingsgren: Konsten att ställa rätt diagnos på hudförändringar. Tekniken kan rädda liv i kampen mot hudcancer – som drabbar fler än någonsin.
Att lungan är smidig och elastisk krävs för att det livsviktiga syrgasutbytet till blodet ska kunna ske. De tunnaste luftrörens grenar är bara ett par millimeter i diameter och avslutas med klasar av lungblåsor, alveoler. Där sker syresättningen till blodet och koldioxid transporteras bort. Den bindväv som formar den byggnadsställning som lungans olika celltyper växer på är viktig, vilket har blivit tydligare på senare år. – Tidigare trodde man att bindväven bara har hållit ihop kroppen, men vår forskning har visat att bindväven är uppbyggd av ett sextiotal olika celltyper och viktig för...
I dag beräknas 100 000 svenskar leva med Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen. Det som kännetecknar sjukdomen är att det ansamlas två slags giftiga proteiner i hjärnan. Först så kallat amyloid, som redan flera decennier innan sjukdomen ger symtom bildar olösliga plack. Sedan proteinet tau som klumpar ihop sig och är det som dödar nervcellerna. – Det har inte varit känt hur tau sprids i hjärnan – om det sker via blodkärl, om det diffunderar eller om det sprids stegvis mellan nervcellerna, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid...