Annons

marinekologi

Enligt det Internationella havsforskningsrådet, ICES, har exploateringen av Nordostatlantens fiskbestånd halverats under det senaste decenniet. Det har medfört att flera av de kommersiellt viktigaste bestånden har ökat: till exempel torsk i Barents hav och vid Island, rödspätta och kolja i Nordsjön och Skagerrak samt sill och skarpsill i Östersjön. Men för ålen är läget fortfarande kritiskt, trots omfattande fiskerestriktioner. Detta gäller även för torsken i Kattegatt och i Irländska sjön. Resultaten baseras på analyser utförda av ICES rådgivande kommitté och omfattar utvecklingen för 85...
Bimini är en ögrupp som tillhör Bahamas, i vars kustvatten citronhajen är en vanlig art. Man vet sedan tidigare att citronhajar föder ungar i en skyddad lagun i området. Hajungarna tillbringar sina första tre år i lagunen. När de blir större – ungefär en meter långa – börjar de röra sig över större områden och vid vuxen ålder lämnar de ögruppen och söker sig mot djupare vatten. Där är de svårstuderade, så forskarna vet inte mycket om de vuxna hajarnas liv. Ett amerikanskt forskarteam har nu kunnat visa att honor som föds i lagunen återvänder cirka 15 år senare för att själva föda ungar...
Ytterligare försurning av Ishavet skulle kunna medföra att mikroskopiskt plankton, så kallade pikoplankton, konkurrerar ut större planktonarter. Det skulle kunna ge ett varmare klimat, eftersom många större planktonarter producerar dimetylsulfid, en gas som kyler atmosfären genom att bidra till molnbildningen. Det visar ett europeiskt försurningsexperiment i Svalbards kustvatten. Genom att tillsätta koldioxid till flytande planktonkammare har forskarna simulerat den förväntade försurningen av Ishavet under det kommande århundradet. Resultatet blev en kraftig blomning av pikoplankton i...