Annons

marinekologi

Koraller är fastsittande nässeldjur som lever i stora kolonier, omslutna av skyddande skal. Innanför skalen finns det även alger, som skaffar näring med hjälp av fotosyntes och lever i symbios med nässeldjuren. Det är algerna som gör att korallerna är så färggranna. Kraftiga och ihållande temperaturökningar i havsvattnet kan döda algerna, och då förlorar korallerna sina färger. Detta kallas korallblekning. Om den pågår för länge så dör korallerna av näringsbrist. Fram till 1980-talet var allvarliga fall av korallblekning ett nästan okänt fenomen. Då gick det 25–30 år mellan tillfällena...
Klumpfiskar och vissa havssköldpaddor tillhör den lilla skara av arter som kan livnära sig på maneter. Manetätare förväntas ha en lugn livsstil. De måste nämligen spara på kalorierna, eftersom maneter består av 95–98 procent vatten. Pingviner passar inte alls in i den bilden. De är aktiva jägare som behöver stora mängder energi för att klara sig. Men nu har ett internationellt forskarteam visat att fyra pingvinarter trots detta äter maneter, mer eller mindre regelbundet. Forskarna utrustade drygt 100 pingviner med små kameror, så att de kunde följa jakten under vattnet. Efter att ha gått...
Forskare vid Monterey Bay aquarium research institute i USA har analyserat ett enormt filmmaterial som spelats in med hjälp av obemannade ubåtar i Stilla Havet under 17 års tid. Åtminstone 350 000 djur större än en centimeter finns med på filmsekvenserna. Forskarna har använt dessa data till att undersöka andelen självlysande djur på olika djup, från ytan ner till 4 000 meter. Nässeldjur och andra manetliknande organismer utgör merparten av djuren på filmerna. Fiskar står för ungefär fem procent. Forskarnas analyser bekräftar det som tidigare studier indikerat: självlysande djur dominerar...
En solig dag 1998 hade turisterna på Vabbinfaru – en av Maldivernas många små öar – som vanligt snorklat i det turkosblå vattnet. De hade sett både havssköldpaddor och clownfiskar, men när de kom upp på land klagade de. Det var något fel på korallrevet. De intensivt orange, neonrosa, blå och gröna färgerna, som de hade sett dagen före, hade bleknat. Skulle det vara så här? Personal från turisthotellet på Vabbinfaru utrustade sig med cyklop och kameror för att se med egna ögon. De kunde snabbt konstatera att något var fel, väldigt fel, men de hade ingen aning om vad de skulle göra. I stället...
Under 18 år har ett globalt forskarteam mätt temperaturer med hjälp av robotmusslor placerade i musselbäddar utefter kusterna på flera kontinenter. Forskarna har bland annat undersökt livsvillkoren för musslan Mytilus californianus, som finns i tidvattenzonen utefter Nordamerikas västkust. Generellt så ökar kustvattnets temperatur från norr till söder. Men data från robotmusslorna visar att musslornas kroppstemperatur inte följer denna trend, utan styrs mer av tidvattnet. I de nordliga kustregionerna infaller sommarens lågvatten mitt på dagen, vilket medför att de torrlagda musslorna...
Europas sötvattensmusslor minskar både i antal och i utbredning. Det kan få konsekvenser för hela ekosystem. Bland orsakerna till minskningen nämns dammbyggen, pärlfiske, övergödning, giftutsläpp, invasiva arter och en minskning av fiskar som huvudsakliga faktorer. Många av musslorna ställer höga krav på sin livsmiljö och kan användas som indikatorer på hälsan i ett vattendrag eller en sjö. Enligt forskarna bakom den omfattande studien tillhör nu Europas sötvattensmusslor några av de mest utrotningshotade djuren i världen. Studien som publicerades i Biological reviews utfördes av forskare i...