Annons

Mars

För 65 miljoner år sedan sopades jordens yta ren, inte bara på dinosaurier. Tre av fyra växt- och djurarter försvann.
Mötet mellan asteroiden Lutetia och rymdsonden Rosetta skedde 454 miljoner kilometer bort, utanför planeten Mars bana.
Den brittiske 1500-talspoeten John Heywood liknade vår egen måne vid en ost. Vad skulle han inte ha skrivit om Marsmånen Fobos?
Under vintermånaderna täcks Mars röda sanddyner av frusen koldioxid. Istäcket smälter när solstrålarna värmer det på våren.