Annons

Mars

Mötet mellan asteroiden Lutetia och rymdsonden Rosetta skedde 454 miljoner kilometer bort, utanför planeten Mars bana.
Den brittiske 1500-talspoeten John Heywood liknade vår egen måne vid en ost. Vad skulle han inte ha skrivit om Marsmånen Fobos?
Under vintermånaderna täcks Mars röda sanddyner av frusen koldioxid. Istäcket smälter när solstrålarna värmer det på våren.
Efter att långsamt ha rullat över Mars plana yta, passe­rat flera mindre kratrar på vägen och fastnat i sanddynerna kom roboten Opportunity i september 2006 efter fem veckor fram till resans dittills