Annons

Medicinteknik

Vid framtida tandläkarbesök kan hålet komma att lagas med ett nytt svenskt tandfyllningsmaterial. Det är en form av tvåkomponentslim som härdas med ljus. Tack vare ny kemi som ökar antalet tvärbindningar är det både starkare och binder hårdare än de akrylatkompositer som tandläkare använder i dag. Det nya limmet ska kunna användas för både benbrott och tandlagningar. En annan tanke är att forma det till olika typer av implantat. – Trots att materialet ännu inte är optimerat har vi redan 160 procent bättre fixering vid tandytan, säger Michael Malkoch, professor i fiber- och polymerteknologi...
Forskare i USA har utvecklat en sväljbar ballong för att hitta cellförändringar i matstrupen, som kan leda till cancer. När ballongen är på plats fylls den med vätska via en slang, vilket leder till att celler fastnar på ytan. Genetiska analyser av cellerna avslöjar farliga förändringar i mer än 90 procent av fallen. Undersökningen tar bara några minuter och kan bli ett alternativ till dagens metoder, som kräver narkos. Källa: Science Translational Medicine
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider 422 miljoner människor i världen av diabetes. För att hålla koll på blodsockervärdet krävs ständiga mätningar, oftast med ett stick i fingret. Forskare har länge letat efter alternativa sätt för att mäta blodsockret utan nålar. Ett alternativ är att mäta sockernivån i tårvätskan med hjälp av kontaktlinser med inbyggd elektronik. Problemet har varit att elektroniken skaver och skymmer sikten. De problemen anser sig forskare vid Ulsan national institute of science and technology i Sydkorea nu ha löst. I tidskriften Science Advances presenterar de en...
Forskare i USA har utvecklat en sväljbar ballong för att hitta cellförändringar i matstrupen som kan leda till cancer. När ballongen är på plats fylls den med vätska via en slang, vilket leder till att celler fastnar på ytan. Genetiska analyser av cellerna avslöjar farliga förändringar i mer än 90 procent av fallen, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Undersökningen tar bara några minuter och kan bli ett alternativ till dagens metoder, som kräver narkos.
Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter får problem med att uppfatta omvärlden. Till exempel kan en stroke i höger hjärnhalva ge störningar i kroppens vänstra halva, så att patienten bara kan äta upp maten på tallrikens högra sida. Symtomen kan försvinna, men för ungefär 15 procent av de strokedrabbade kvarstår problemen trots rehabilitering. Läkaren Helena Fordell har slagits av hur eftersatt den här patientgruppen är, och att det saknas bra metoder för att upptäcka och behandla problemet. – Det behöver identifieras tidigt eftersom det är ett allvarligt handikapp som gör det svårt att...
Det blir vanligare med bakterier som är resistenta mot många typer av antibiotika. Ett stort problem är att det saknas snabba och enkla test för att avgöra vilket antibiotikum som biter på en viss infektion. I vissa fall skickas patienten hem med en typ som inte visar sig fungera och får komma tillbaka och prova ett annat. – Det leder både till en onödigt stor utskrivning av antibiotika och ett lidande för patienten som får fel medicin, säger Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet. Tillsammans med professor Johan Elf och doktoranden Özden Baltekina har han...