Annons

Medicinteknik

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider 422 miljoner människor i världen av diabetes. För att hålla koll på blodsockervärdet krävs ständiga mätningar, oftast med ett stick i fingret. Forskare har länge letat efter alternativa sätt för att mäta blodsockret utan nålar. Ett alternativ är att mäta sockernivån i tårvätskan med hjälp av kontaktlinser med inbyggd elektronik. Problemet har varit att elektroniken skaver och skymmer sikten. De problemen anser sig forskare vid Ulsan national institute of science and technology i Sydkorea nu ha löst. I tidskriften Science Advances presenterar de en...
Forskare i USA har utvecklat en sväljbar ballong för att hitta cellförändringar i matstrupen som kan leda till cancer. När ballongen är på plats fylls den med vätska via en slang, vilket leder till att celler fastnar på ytan. Genetiska analyser av cellerna avslöjar farliga förändringar i mer än 90 procent av fallen, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Undersökningen tar bara några minuter och kan bli ett alternativ till dagens metoder, som kräver narkos.
Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter får problem med att uppfatta omvärlden. Till exempel kan en stroke i höger hjärnhalva ge störningar i kroppens vänstra halva, så att patienten bara kan äta upp maten på tallrikens högra sida. Symtomen kan försvinna, men för ungefär 15 procent av de strokedrabbade kvarstår problemen trots rehabilitering. Läkaren Helena Fordell har slagits av hur eftersatt den här patientgruppen är, och att det saknas bra metoder för att upptäcka och behandla problemet. – Det behöver identifieras tidigt eftersom det är ett allvarligt handikapp som gör det svårt att...
Det blir vanligare med bakterier som är resistenta mot många typer av antibiotika. Ett stort problem är att det saknas snabba och enkla test för att avgöra vilket antibiotikum som biter på en viss infektion. I vissa fall skickas patienten hem med en typ som inte visar sig fungera och får komma tillbaka och prova ett annat. – Det leder både till en onödigt stor utskrivning av antibiotika och ett lidande för patienten som får fel medicin, säger Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet. Tillsammans med professor Johan Elf och doktoranden Özden Baltekina har han...
Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Tiden fram till behandling är avgörande för om personen överlever eller inte. – I dag räddas endast en av tio som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, men vi vet att hela sju av tio kan räddas om hjärtstartare används inom de allra första minuterna, säger Jacob Hollenberg , hjärtläkare vid Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet. I en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften Jama visar hans forskargrupp hur en specialbyggd drönare kan leverera en...
Trötta hjärtan kan i framtiden få hjälp av ett slags inopererad robot av mjuk silikon. Pulser av tryckluft styr ett mjukt hölje kring hjärtat så att det pumpar mer blod. Tekniken kräver ingen kontakt mellan blodet och konstgjorda material. Därför är risken för blodproppar mindre än för äldre typer av mekaniska hjälp-hjärtan, enligt forskare som testat metoden på grisar. Källa: Nature Translational Medicine