Annons

Medicinteknik

Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter får problem med att uppfatta omvärlden. Till exempel kan en stroke i höger hjärnhalva ge störningar i kroppens vänstra halva, så att patienten bara kan äta upp maten på tallrikens högra sida. Symtomen kan försvinna, men för ungefär 15 procent av de strokedrabbade kvarstår problemen trots rehabilitering. Läkaren Helena Fordell har slagits av hur eftersatt den här patientgruppen är, och att det saknas bra metoder för att upptäcka och behandla problemet. – Det behöver identifieras tidigt eftersom det är ett allvarligt handikapp som gör det svårt att...
Det blir vanligare med bakterier som är resistenta mot många typer av antibiotika. Ett stort problem är att det saknas snabba och enkla test för att avgöra vilket antibiotikum som biter på en viss infektion. I vissa fall skickas patienten hem med en typ som inte visar sig fungera och får komma tillbaka och prova ett annat. – Det leder både till en onödigt stor utskrivning av antibiotika och ett lidande för patienten som får fel medicin, säger Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet. Tillsammans med professor Johan Elf och doktoranden Özden Baltekina har han...
Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Tiden fram till behandling är avgörande för om personen överlever eller inte. – I dag räddas endast en av tio som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, men vi vet att hela sju av tio kan räddas om hjärtstartare används inom de allra första minuterna, säger Jacob Hollenberg , hjärtläkare vid Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet. I en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften Jama visar hans forskargrupp hur en specialbyggd drönare kan leverera en...
Trötta hjärtan kan i framtiden få hjälp av ett slags inopererad robot av mjuk silikon. Pulser av tryckluft styr ett mjukt hölje kring hjärtat så att det pumpar mer blod. Tekniken kräver ingen kontakt mellan blodet och konstgjorda material. Därför är risken för blodproppar mindre än för äldre typer av mekaniska hjälp-hjärtan, enligt forskare som testat metoden på grisar. Källa: Nature Translational Medicine
Svenska forskare har framställt ett tyg som ändrar form av ström. Målet är att tillverka en åtsmitande dräkt som kan hjälpa människor med försvagade muskler att röra sig. – Det är ett avlägset mål, men vi har tagit ett första steg, säger Edwin Jager, forskare i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Tillsammans med sina medarbetare har han behandlat vävda och stickade tyger av cellulosatråd med en polymer som ändrar form av elektrisk ström. De har testat att använda en smal tygremsa som muskel för att röra en arm av lego upp och ner. Materialet ger än så länge inga superkrafter. Armen...
I Sverige insjuknar cirka 200 000 personer varje år i öroninflammation. Behandling med antibiotika är vanligt, även om reglerna för det är striktare i Sverige än på många andra håll i världen. Många medicineras dock i onödan, på grund av svårigheter att ställa rätt diagnos. För att minska antibiotikaanvändningen har forskare vid amerikanska teknikuniversitetet MIT tagit fram ett nytt instrument för diagnos av öroninflammation. Instrumentet bygger på teknik som ursprungligen utvecklats inom rymdindustrin och som blivit vanlig i mobiltelefoner och även används i självkörande bilar. En...