Påverkar mobilmasten min hjärnstimulator?

Jag har genomgått en DBS-operation och har därmed en nervstimulator vid bröstkorgen kopplad till elektroder i hjärnan. Nu har vi fått en 5G-mast på vårt hus. Kan jag vara säker på att denna mast inte påverkar elektroniken i min kropp? /Kent Gustavsson

Publicerad
telemast i solnedgång

Bild: Getty images

Svar av Per Hallberg, docent i medicinteknik, Norrlands universitetssjukhus, och Jan-Åke Olofsson, civilingenjör i teleteknik, Umeå universitet

Deep brain stimulation, DBS, betyder på djup hjärnstimulering och innebär att områden i hjärnan behandlas med svaga elektriska impulser. Detta används för att lindra symtom vid bland annat Parkinsons sjukdom.

Det vore förstås farligt om sådan teknik fallerade, så frågeställarens oro är lätt att förstå. Men att livsviktig teknik måste fungera även i elektromagnetiska fält är inte något nytt för just kombinationen DBS och 5G, utan en ständigt aktuell fråga i vårt moderna samhälle. Det vore till exempel lika illa om en insulinpump stördes av en mikrovågsugn eller om bromselektroniken i en bil slogs ut av ett mobilsamtal. Redan pacemakern, som introducerades för mer än ett halvsekel sedan, behövde samexistera med elektromagnetiska fält från till exempel lysrör, radio, tv och allehanda elektriska apparater. Elektromagnetiska fält skapas nämligen inte bara av modern trådlös IT, utan också av många typer av elektrisk apparatur i vår omgivning. Utöver exemplen ovan kan nämnas LED-lampor, nätadaptrar och induktionshällar.

Sedan länge finns en utförlig lagstiftning på området, som i korthet innebär att all typ av elektrisk apparatur, inte bara medicinteknik, måste bevisa i test att den inte störs av elektromagnetiska fält samt att den inte själv alstrar fält över vissa gränsvärden. Industrin har en väl utvecklad metodik för att klara sådana konstruktionskrav. Säkerheten bedöms i dag så hög att man till exempel använder wifi inne på operationssalar.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

5G är förvisso en innovativ teknik men det nya och unika med 5G ligger i helt andra delar än den elektromagnetiska strålningen. Som strålning är 5G snarlikt det som redan finns runt omkring oss – tekniken använder ungefär samma frekvenser som wifi, mobiltelefoni och bluetooth.

Det kan också vara bra att känna till att antenner i mobilnät strålar mer likt strålkastare än nakna glödlampor – alltså inte åt alla håll, utan i en viss riktning. Att bo nära en antenn är därför inte samma sak som att utsättas för starka fält från den. Antenner på hustak är riktade ut åt sidan, inte nedåt mot de boende i huset.

Frekvenser för trådlös kommunikation

  • NMT: 450 MHz
  • GSM: 900 MHz och 1 800 MHz
  • 3G: 2,1 GHz
  • 4G: 800 MHz och 2,6 GHz
  • 5G: 700 MHz och 3,5 GHz
  • Wifi: 2,4 GHz och 5 GHz (6 GHz på väg in)
  • Bluetooth: 2,4 GHz

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor