Annons

mikrobiologi

Vissa läkemedel mot tuberkulos angriper ett särskilt enzym hos bakterierna. Tyvärr kan bakterierna bli resistenta genom att sluta tillverka detta enzym. Nu har en internationell forskargrupp hittat ett ämne som via en tidigare okänd mekanism tvingar bakterierna att börja tillverka enzymet på nytt. Följden blir att läkemedlen återfår sin effekt, resistensen försvinner. Den nya behandlingen botade möss från tuberkulos resistent mot medicinen etionamid, enligt en rapport i tidskriften Science . Etionamid kan ge kraftigt illamående och andra biverkningar, och används därför bara på patienter...
Mikroorganismerna, som innefattar exempelvis bakterier, encelliga djur och mikroskopiska svampar, är den största och minst studerade organismgruppen på jorden. Forskarna är oense om hur många arter det finns. För exempelvis bakterierna så varierar beräkningarna på mellan 35000 och 1 000 000 000 arter. Forskare vid Indiana university i USA presenterar nu nya beräkningar av mikroorganismernas artrikedom på jorden. De har skapat en databas över individantalet och artantalet i 35 000 olika miljöer. Databasen innehåller alla sorters organismsamhällen, från bakterier i hudprover till stora däggdjur...
Det har visat sig att man måste konsumera ett mycket stort antal bakterier, troligen mer än en miljard, för att en tillräcklig mängd ska överleva passagen genom den sura miljön i magsäcken till tunntarmen för att kunna ha en effekt. Magsäcken är verkligen en ogästvänlig miljö för bakterierna, med ett pH-värde som kan gå ända ner mot 2. I tarmarna ligger pH i stället kring 7–8. Genom tarmkanalen passerar de probiotiska bakterierna dock snabbt – ytterst få, om ens några, etablerar sig i tarmen – och det är ju producentens smala lycka. För att uppnå önskad effekt behöver du därför konsumera...
Det är känt sedan länge att många arter av syreproducerande bakterier – cyanobakterier – kan förflytta sig i riktning mot solljuset. Genetiska studier visar att sådana bakterier har fotoreceptorer som reagerar på ljus, men exakt hur detta hjälper dem att orientera sig i riktning mot solens strålar har varit okänt. Nu har ett internationellt forskarteam visat att bakteriernas celler fungerar som en lins, som bryter det infallande solljuset så att det fokuseras i en punkt på den motsatta sidan av cellväggen. Fotoreceptorer i den upplysta punkten aktiveras – och då vet bakterien att solen...
Svar: Att bilda biofilm är naturligt för de flesta bakteriearter och ett sätt för dem att skydda sig i ogästvänliga miljöer. I sjukvården är biofilmer ett problem, då de orsakar långvariga infektioner som är svåra att bota med konventionell antibiotikabehandling. Därför är man angelägen om att hitta effektivare metoder för behandling av biofilmbildande organismer. CRISPR/Cas9 är från början en del av bakteriernas immunförsvar, som ska skydda dem mot angrepp från bakteriofager och plasmider. CRISPR/Cas9 fungerar som en sax som identifierar specifika dna-sekvenser hos angriparen och klipper...
I varje liter havsvatten finns cirka en miljard bakterier som bryter ner organiskt material och på så vis renar vattnet och återför näringsämnen som fosfor och kväve in i systemet. Samtidigt producerar de viktiga vitaminer och hormoner som algerna behöver. Nu har forskare från Linnéuniversitetet upptäckt att bakterierna påverkas negativt när deras livsmiljö blir surare på grund av ökande koldioxidutsläpp. De tvingas då ställa om sin ämnesomsättning från nedbrytning till att hantera den högre syrahalten. Detta gör bakterierna genom att pumpa ut protoner som diffunderat in i de encelliga...