Annons

molekylärbiologi

Svar: I slutet av 1700-talet grasserade vanställande smittkoppor i Europa med en dödlighet hos barn i stadsområden på upp till 30 procent. Den brittiska landsortsläkaren Edward Jenner (1749–1823) hade vid denna tid observerat likheter i symtom och utseende mellan bölder uppkomna till följd av exponering för kokoppor och bölder av smittkoppor. Han hade vidare slagits av fenomenet att mjölkerskor, som smittats på händerna av kokoppor, hade slät hy och tycktes oemottagliga för smittkoppor. Då föddes en idé hos Jenner om att göra ett experiment (1796), som idag och med vår tids etiktänkande...
Genom att mäta en naturlig åldringsprocess av dna i olika mänskliga vävnadsprover, har forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA), upptäckt att mätningarna kan användas som en inneboende, biologisk klocka. Forskarna har studerat så kallad metylering av dna, en naturlig process som leder till en kemisk förändring av dna. Den nyfunna biologiska klockan går snabbare från födseln, upp till cirka tjugoårsåldern. Därefter tickar den i en konstant hastighet. Studierna visar att denna biologiska klocka stämmer mycket väl överens med den kronologiska. I stamceller från vuxna, som...
Vid naturlig parning gynnas spermier från tuppar som genetiskt skiljer sig från hönan i vissa immunförsvarsgener, så kallade MHC-gener. På motsvarande sätt missgynnas spermier som är genetiskt mer lika hönan. Detta urval, som kallas kryptiskt honval, förhindrar inavel och ger kycklingarna en större variation av MHC-gener, vilket ökar deras skydd mot sjukdomar och parasiter. Vid inseminering försvinner dock detta urval. – Vi vet inte varför spermieselektionen försvinner vid artificiell insemination, men vi tror att det kan vara så att hönan behöver stimuli från tuppen, till exempel via lukten...
Nakenråttan Heterocephalus glaber är stor som en tumme och håller till under jorden i en koloni som liknar ett bisamhälle. Den kan leva längre än någon annan gnagare – i över 30 år. Trots långtidsstudier finns inga kända fall av cancer inom arten. Orsaken är att nakenråttans bindvävsceller tillverkar enormt stora molekyler av ett ämne – hyaluronsyra – som skyddar mot tumörer. Det rapporterar en internationell forskargrupp i dagens nummer av tidskriften Nature . Molekylerna är drygt fem gånger större än hos människor och möss. Bindvävsceller från nakenråttor som saknar jättemolekylen bildar...
Möss som saknar det lilla proteinet Nppb i vissa nervceller verkar vara helt immuna mot klåda. Det rapporterar forskare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten NIH i tidskriften Science . Forskarna hoppas att upptäckten ska leda till nya behandlingar mot sjukdomar som psoriasis och eksem. En medicin som slår ut Nppb skulle inte fungera eftersom proteinet även behövs i hjärnan, njurarna och andra organ. Men kanske går det att hitta andra sätt att hejda signaler från nervceller utrustade med det som forskarna kallar klådans startknapp.
Fettvalkar innehåller främst vita fettceller. Råttor och många andra djur har även bruna fettceller som hjälper dem att bränna fett för att hålla värmen. Tidigare har forskare misstänkt att människan i stället har en sorts brunt fett som inte värmer lika bra. Men nu står det klart att vi har två typer – inklusive den som finns hos råttor. – Det kan leda till nya sätt att behandla övervikt, säger Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Djurförsök visar att kyla ökar antalet bruna fettceller i kroppen. Sven Enerbäck och hans medarbetare letar nu efter...