Annons

mörk materia

Vi astronomer har länge känt till att den materia som lyser starkt nog för att synas i våra teleskop bara utgör några få procent av den samlade massan hos universums materia.
Detta är första gången som man har observerat den mörka materiens närvaro så tydligt separerad från den synliga materien.
Det är väl ingen som kan tvivla längre - mitt i vår galax Vintergatan finns ett svart hål, som långsamt slukar allt som kommer i dess närhet.
Tänk om rymden inte är en rund sfär. Kanske är den i stället elliptiskt?
De mätte fossila spår av den stora smällen, så långt tillbaka i tiden som det alls går att se.
Om du befinner dig på en riktigt mörk plats en klar vinternatt kan du se ett diffust ljusband som en molnstrimma över himlen.