Annons

Nobelpris 2020

Lyssna på artikeln Efter tolv diktsamlingar och några volymer med essäer om lyrik sedan debuten 1968, tilldelades Louise Glück 2020 års Nobelpris i litteratur för sin: ”omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”. – Att Svenska Akademien använder ordet ”sträng” i beskrivningen av Louise Glücks poesi är mycket träffande. Hon försöker ständigt reducera och skala av dikterna på det överflödiga, säger Harini Vembar , som är doktorand i engelsk litteratur vid Umeå universitet. I den självbiografiska essän Education of the Poet (som ingick i...
Årets pristagare av ekonomipriset, Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson, har bidragit till att komplicerade auktioner kan utföras på ett bättre sätt. Forskning som kan gynna hela vår samhällsekonomi, enligt John Hassler, professor vid Stockholms universitet och medlem i ekonomipriskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Här kan du läsa mer som F&F har skrivit om årets ekonomipris . – När samhället äger något värdefullt är det av stor betydelse hur man lyckas sälja det. Det är bra om det kommer till så effektiv användning som möjligt, säger...
FN:s World Food Programme, WFP, är världens största hjälporganisation för livsmedelsstöd, och når årligen ut till omkring 100 miljoner människor i 83 länder. Varje år distribuerar WFP omkring 15 miljarder livsmedelsransoner. Läs mer om årets pris här . Att organisationen nu tilldelats Nobels fredspris beror till stor del på att de skalat upp och intensifierat sitt arbete under coronapandemin, då mattillgången kraftigt begränsats i bland annat Yemen, Kongo och Sydsudan. – Under pandemin har WFP gått långt utöver vad man rimligen kan förvänta sig, säger Asle Toje, som forskar om utrikespolitik...
Svenska Akademiens ständige sekreterare, Mats Malm, berättade för de få journalister som fanns på plats i det coronasäkrade Börshuset i Gamla Stan att han talat med en överraskad, men glad Nobelpristagare, trots att det var tidigt på morgonen för henne hemma i Cambridge, Massachusetts. Louise Glücks poetiska stil präglas av enkelhet och koncentration. Här kan du läsa mer av F&F om litteraturpriset till Louise Glüc k. Hennes språk är kristallklart och precist – och beskriver allmänmänskliga förhållanden som barndomens betydelse i våra liv och hur vi präglas av vår relation till våra...
Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna har länge varit Nobeltippade. Bara åtta år efter publikationen i tidskriften Science , som slog forskarvärlden med häpnad, används deras gensax som ett standardverktyg i tusentals labb över hela världen. Tidigare var det svårt och tidsödande att ändra i den genetiska koden på ett förutbestämt sätt. Med gensaxen går det lekande lätt. Processen har jämförts med att klippa och klistra i en text på datorn. Tekniken används till exempel för att ge växter nya egenskaper, som att bättre stå emot torka, och för utvecklingen av nya cancerterapier. Forskning...
Redan på 1700-talet resonerade fysiker om att en plats som har tillräckligt stark gravitation skulle kunna hindra själva ljuset från att ta sig ut. Först med Albert Einsteins allmänna relativitetsteori fanns det ett teoretiskt ramverk för att förstå den här typen av extrem omgivning. Men matematiken var svår, och fysiker var oeniga om ifall svarta hål verkligen kunde bildas. Frågan avgjordes när Roger Penrose 1965 lyckades visa att svarta hål var en oundviklig konsekvens av den allmänna relativitetsteorin. För detta belönas han nu med ena halvan av årets Nobelpris i fysik. – Innan dess var...