Annons

planetsystem

Vårt solsystem har bildats kring en ensam stjärna. Även runt dubbelstjärnor och trippelstjärnor finns planetsystem, trots att de borde vara mindre stabila.
Nu har mer än 90 procent av himlen avbildats, och när bilderna fogats samman syns vår galax som en utdragen, ljus strimma.
Kometerna har fötts av solen. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha tagit en närmare titt på stoftpartiklar hämtade från svansen på kometen Wild 2.
Eris, eller 2003UB313 som den formellt heter, blev vid upptäckten i januari 2005 känd under det preliminära namnet Xena.
Den kretsar runt en liten sval röd stjärna tre gånger längre ut än jorden är från solen.
Fråga: De flesta stjärnor på himlen är svåra att se från jorden. Hur kan man veta om det för en viss stjärna beror på att den lyser starkt men ligger mycket långt bort?