Annons

psykisk ohälsa

Nitton kommunala grundskolor har under två års tid deltagit i ett forskningsprojekt som syftar till att hjälpa skolor att arbeta mer strukturerat med den psykosociala arbetsmiljön. Något som på längre sikt även väntas minska de stressrelaterade sjukskrivningarna. Sammanlagt har över 700 anställda ingått i studien. – När skolorna tar sig tid för det här arbetet och tillsammans skapar tydliga planer och rutiner, går det faktiskt att få till en förändring, säger Lydia Kwak som är projektledare. Bakgrunden till studien är att skolpersonalens sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och stress har...
När människor får skatta hur de mår uppger ungefär 15 procent att de besväras av social ångest. Men för att få en diagnos måste ångesten påverka livet på ett handikappande vis. – De flesta tycker att det tar emot att prata inför en grupp, men personer med social ångest kan exempelvis avstå från att söka eller hoppa av en utbildning för att man måste hålla föredrag. Eller undvika att ta ett karriärsteg för att det kräver mer sociala interaktioner, exemplifierar Tomas Furmark, professor i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Social ångest är något vanligare hos...