Annons

psykisk ohälsa

Kvinnors hälsa påverkas negativt när belastningen att kombinera familj och arbete ökar, enligt en ny studie vid Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala. Det innebär en ökad risk att dö i stressrelaterade sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar. – Vi tolkar resultaten som att stress relaterat till den dubbla bördan av familj och arbete är dåligt för hälsan, säger Johan Vikström, docent i nationalekonomi och forskare vid IFAU. Forskarna har studerat över 400.000 kvinnors hälsa på lång sikt. Kvinnorna är födda mellan år 1925 och 1935 och majoriteten...
Hälsoångest, det som tidigare kallades hypokondri, innebär att en person överdrivet och återkommande oroar sig för att drabbas av allvarlig sjukdom. För att få diagnosen krävs också att oron medför stort lidande och hindrar personen ifråga från att fungera i sin vardag. Omkring 3,5 procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest. – Enligt en brittisk studie har ungefär var femte patient vid medicinska specialistkliniker hälsoångest, exempelvis vid neurologkliniker. Vi misstänker att det ser liknande ut i Sverige, något som förstås innebär stor belastning på sjukvårdssystemet, säger...
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
Anonymiteten och lättillgängligheten är det som uppskattas mest med nätbaserad behandling för hög alkoholkonsumtion. – Det är mer utlämnande att behöva sitta mitt emot någon. Det nätbaserade stödet verkar vara ett alternativ för sådana som kanske hade valt bort att söka hjälp. Nu når vi faktiskt ut med hjälp till dessa personer tidigare, säger Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon blev själv förvånad över resultatet i sin studie, att så hög andel av deltagare uppskattade formen. – Jag hade förväntat mig att fler skulle ge uttryck för att de vill...
När maxtaxereformen gick igenom i Sverige år 2002 och avgifterna för barnomsorg sänktes fick betydligt fler barn möjlighet att gå i förskolan. Andelen ökade från 70 till 85 procent. Den stora, snabba förändringen i kombination med statens högkvalitativa registerdata över vårdkontakter och levnadsförhållanden skapade en unik möjlighet – en chans att undersöka hur förskolan påverkar barns hälsa vilket forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, nu har gjort . Mådde psykiskt bättre i lågstadiet Registerdatan inhämtades från Skåne för perioden 1999 till...
Sociologen Moa Eriksson Krutrök har studerat twitterflöden efter terrorattentat i Europa de senaste tio åren. Med start i Utøya 2011, genom Drottninggatan 2017 och vidare till flertalet av de senaste årens attacker (se fakta om ny avhandling), har hon bland annat observerat hur både innehåll och tonläge har förändrats med åren. – Utøya var en chockerande händelse – sedan dess har det tyvärr blivit allt vanligare med storskaliga terrordåd. Samtidigt har den politiska debatten dragit åt höger i hela Europa, och de här dåden har använts som språngbrädor för att diskutera ämnen som invandring och...