Annons

psykisk ohälsa

Sedan den 15 augusti 2020 har svensk läkekonst ett nytt verktyg att ta till i kampen mot svårbehandlad depression. Behandlingen består av en nässprej baserad på esketamin, som Forskning & Framsteg tidigare skrivit om . Efter en lång process har läkemedlet nu godkänts för försäljning och användning inom Sveriges vårdapparat. Esketamin är en av molekylerna i substansen ketamin – en drog även kallad "Special K” – och interagerar bland annat med glutamat, hjärnans vanligaste signalsubstans. De mest utbredda antidepressiva läkemedlen riktar istället enbart in sig på andra signalsubstanser som...
I experimentella studier har ett sövningsmedel kallat ketamin visat sig ha snabb effekt vid svårbehandlad depression, något som Forskning & Framsteg tidigare skrivit om . Nu har svenska forskare använt så kallad positronemissionstomografi, PET, för att kunna studera ketaminets effekter i patienters hjärnor. – Vi ville mäta hur stor effekten är och även undersöka via vilka receptorer som ketamin verkar, säger Mikael Tiger, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Depression är en av de vanligaste anledningarna till psykisk ohälsa – var tionde man och...
Kvinnors hälsa påverkas negativt när belastningen att kombinera familj och arbete ökar, enligt en ny studie vid Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala. Det innebär en ökad risk att dö i stressrelaterade sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar. – Vi tolkar resultaten som att stress relaterat till den dubbla bördan av familj och arbete är dåligt för hälsan, säger Johan Vikström, docent i nationalekonomi och forskare vid IFAU. Forskarna har studerat över 400.000 kvinnors hälsa på lång sikt. Kvinnorna är födda mellan år 1925 och 1935 och majoriteten...
Hälsoångest, det som tidigare kallades hypokondri, innebär att en person överdrivet och återkommande oroar sig för att drabbas av allvarlig sjukdom. För att få diagnosen krävs också att oron medför stort lidande och hindrar personen ifråga från att fungera i sin vardag. Omkring 3,5 procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest. – Enligt en brittisk studie har ungefär var femte patient vid medicinska specialistkliniker hälsoångest, exempelvis vid neurologkliniker. Vi misstänker att det ser liknande ut i Sverige, något som förstås innebär stor belastning på sjukvårdssystemet, säger...
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
Anonymiteten och lättillgängligheten är det som uppskattas mest med nätbaserad behandling för hög alkoholkonsumtion. – Det är mer utlämnande att behöva sitta mitt emot någon. Det nätbaserade stödet verkar vara ett alternativ för sådana som kanske hade valt bort att söka hjälp. Nu når vi faktiskt ut med hjälp till dessa personer tidigare, säger Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon blev själv förvånad över resultatet i sin studie, att så hög andel av deltagare uppskattade formen. – Jag hade förväntat mig att fler skulle ge uttryck för att de vill...