Annons

religionsvetenskap

Vad har du undersökt i din forskning? – Jag har analyserat 1986 års psalmbok, som är den officiellt sanktionerade, och som används för att förmedla kristen tro. Jag har intresserat mig för könen i psalmerna – alltså hur kvinnor och män framställs. Kvinnor förekommer exempelvis 181 gånger och män 2 433 gånger. Men då har jag bara räknat pronomenet han, och inte honom eller hans. Hur ska vi förstå detta? – Att det är en slagsida åt männen är väl knappast nytt, men att skillnaden är så stor förvånade mig. Förutom att räkna har jag analyserat hur könen värderats. Kvinnor kopplas i psalmtexterna...
Den svenska lagstiftningen om arvsrätt utgår från att arvet ska fördelas enligt de lagar som gäller i det land som den avlidne var medborgare i vid sin död.
En kvarts miljon kronor - det är vad en samlare nyligen betalade för ett brev av Albert Einstein som hittills funnits i privat ägo.
Vem var han? Har han över huvud taget funnits, och vad i Nya Testamentet kan anses vara sannolikt?
Under Sovjettiden förföljdes den ryska ortodoxa kyrkan med samma grymhet som den tidiga kristendomen i romarriket.
De som är mest rädda för döden är de som tror svagt och som går i kyrkan främst av sociala skäl. Det visar en undersökning av äldre personer i USA, publicerad i tidskriften Research on ageing.