Annons

religionsvetenskap

Den svenska lagstiftningen om arvsrätt utgår från att arvet ska fördelas enligt de lagar som gäller i det land som den avlidne var medborgare i vid sin död.
En kvarts miljon kronor - det är vad en samlare nyligen betalade för ett brev av Albert Einstein som hittills funnits i privat ägo.
Vem var han? Har han över huvud taget funnits, och vad i Nya Testamentet kan anses vara sannolikt?
Under Sovjettiden förföljdes den ryska ortodoxa kyrkan med samma grymhet som den tidiga kristendomen i romarriket.
De som är mest rädda för döden är de som tror svagt och som går i kyrkan främst av sociala skäl. Det visar en undersökning av äldre personer i USA, publicerad i tidskriften Research on ageing.
Det välvda taket och det stenlagda golvet ligger försänkta i mörker. Man kan skymta gestalter försedda med vingar.