Svenskarna mer positivt inställda till religion

De flesta världsreligioner betraktas alltmer positivt. Kristendomen dalar dock något, och när det gäller islam märks en ökad polarisering.

Publicerad
 Allt fler svenskar är positiva till buddhismen. På bilden böneflaggor i Nepal.
Bild: Istockphoto

De stora religionerna, förutom kristendomen, ses alltmer positivt i Sverige, enligt nya siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Sedan mätningarna började år 2005 kan man se en mer positiv syn på buddhism, hinduism, judendom och islam. Synen på kristendom är däremot rätt statisk, med en något dalande tendens – och i fallet islam syns en polarisering, eftersom andelen som har en negativ uppfattning samtidigt ökar något.

De flesta religioner blir alltmer populära
Även om kristendomen har dalat något i popularitet är det den mest uppskattade religionen i Sverige, och den där det finns allra störst gap mellan andelen med negativ respektive positiv inställning.

Källa:  Som-undersökningarna, Göteborgs universitet

Synen på religion har även politiserats allt mer sedan 2005, främst beträffande kristendom och islam. Grovt sett är de som står till höger i regel mer positiva till kristendom, och de som står till vänster är i regel mer positiva till islam. Även ateismen har en viss vänsterprägel, och det är framför allt yngre män i storstäder som är mest positiva till ateism.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor