Yngre mindre religiösa än äldre

Publicerad

Personer som är yngre än 40 år är ofta mindre religiösa än de som är äldre. Det framgår av en ny rapport från Pew Research Center, som jämfört personer som är över respektive under 40 år i drygt 100 länder.

Frågorna handlar bland annat om hur mycket man identifierar sig med en religiös grupp, hur ofta man besöker en gudstjänst, om man tycker att religion är en mycket viktig del av livet och om man ber dagligen.

Allra störst skillnad mellan yngre och äldre syns i svaren på frågan om man ber dagligen.

Åldersgapet är tydligast i kristna länder. Georgien och Ghana är de enda länder som bryter mönstret och där unga uppger att de är mer religiösa än äldre.

Enligt tidigare studier är kvinnor är mer religiösa än män. Den typiskt troende människan är med andra ord en äldre kvinna.

Det finns teorier som går ut på att åldersskillnaderna handlar om en livscykeleffekt, det vill säga att människor blir mer religiösa under livets gång. Detta styrks av gallupundersökningar i USA, som sedan 1940-talet har visat att äldre nästan alltid varit mer religiösa än yngre.

En annan tolkning handlar om att dagens unga har högre utbildning än tidigare generationer och därför är mindre religiösa och kommer att fortsätta vara mindre religiösa även som äldre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor